Kick-off 6de editie Offshore Wind Innovation Challenge met SSE Renewables

| 10 februari 2022

Kick-off 6de editie Offshore Wind Innovation Challenge met SSE RenewablesOffshore Wind Innovators en SSE Renewables, in nauwe samenwerking met TKI Wind op Zee, lanceerden deze week de 6de editie van de Offshore Wind Innovation Challenge. Via deze Challenge roept SSE Renewables ondernemers op om oplossingen te bedenken voor twee van haar huidige uitdagingen voor de ontwikkeling van offshore windenergie.

SSE Renewables heeft onlangs plannen aangekondigd om de Nederlandse offshore windmarkt te betreden. Als onderdeel van haar strategie zal het bedrijf haar expertise op het gebied van ecologie en systeemintegratie inzetten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor huidige en toekomstige uitdagingen en om de verdere ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland en daarbuiten te ondersteunen.

Twee uitdagingen

SSE Renewables presenteert twee uitdagingen. Enerzijds zoekt het bedrijf naar innovatieve manieren om met een offshore windpark gedurende een ononderbroken periode een stabiele basesload aan energie te produceren. Dit wordt ook wel ‘flatten the curve’ genoemd. Naar verwachting wordt dit bereikt door een combinatie van offshore- en onshore-technologie. Zoals betere voorspellingen, operationele optimalisatie, energiebuffering en betrouwbaarheid van de voorziening.

Daarnaast is SSE Renewables op zoek naar innovaties die gegevens verzamelen en interpreteren over ecosystemen in en rond offshore windparken, vanaf de fase vóór de ontwikkeling tot en met de ontmanteling. Het bedrijf is hiervoor op zoek naar hardware, software of gecombineerde oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan. Het gaat om apparatuur, sensoren of machines die gegevens verzamelen of het doel van monitoring vervullen. SSE Renewables is ook op zoek naar oplossingen voor de analyse/interpretatie en rapportage van gegevens. Hieronder valt ook herkenning- of identificatietechnologie, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning.

Finale op 10 juni 2022

Van 8 februari tot 8 april kunnen ondernemers een concept of een bewezen oplossing voor stellen voor de uitdagingen. Van april tot juni 2022 krijgen zij de kans om in twee plenaire sessies samen te werken met experts van SSE Renewables en TKI Wind op Zee om hun innovatieve oplossingen verder vorm te geven. De finalisten zullen hun ontwikkelde concept pitchen voor een breed publiek tijdens de Finale op 10 juni 2022.

Dit zal de zichtbaarheid van de deelnemers en hun innovaties in de offshore windmarkt vergroten. Daarnaast krijgen zij deskundige coaching van toonaangevende offshore windbedrijven, die als launching customer kunnen dienen.

Offshore Wind Innovation Challenge 

Offshore Wind Innovation Challenge wordt georganiseerd door Offshore Wind Innovators, een community voor pionierende bedrijven in de offshore windindustrie, in nauwe samenwerking met TKI Wind op Zee. Via de Challenge bieden zij business partners van de community met een bewezen track record in de offshore wind industrie een platform om actuele uitdagingen waar zij voor staan voor te stellen, en op hun beurt geïnteresseerde studenten, start-ups en MKB’ers mogelijke oplossingen aan te reiken.

SSE Renewables volgt bedrijven als Mammoet, Van Oord, Deutsche Wind Technik, SeaZip Offshore en De Rijke Noordzee. De eerdere vijf edities van de Offshore Wind Innovation Challenge hebben geleid tot samenwerkingsverbanden en innovaties zoals het bubbelgordijn, kunstmatige riffen, nieuwe fendertechnieken en meer. Bron: Offshore Wind Innovators

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.