Kick-off van onshore tests van PosHYdon groene waterstof project

| 10 mei 2024

Deze week vond de kick-off, na jaren van studies en ontwikkeling, van de onshore tests van PosHYdon plaats. PosHYdon heeft als doel groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform in de Nederlandse Noordzee.

De onshore tests vinden plaats op het terrein van InVesta in Alkmaar, één van de aangesloten partners binnen PosHYdon. Na succesvolle onshore tests zal het bestaande Q13a-A productieplatform van Neptune Energy, gelegen op 13 kilometer uit de kust van Scheveningen worden voorzien van een electrolyzer voor het produceren van groene waterstof.

Het zal dan de eerste keer zijn dat drie offshore energiesystemen (wind, gas en waterstof) worden geïntegreerd. De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gasleiding naar de kust worden getransporteerd. Hiervoor heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bijmengspecificaties verhoogd van 0,02% naar 0,5% waterstof. De 1 MW elektrolyser zal het windprofiel van het offshore windpark Luchterduinen volgen.

De eerste productie offshore staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Nooit eerder is een operationeel olie- of gasplatform ingezet voor de integratie en productie van groene waterstof. De pilot is essentieel voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee en daarmee voor de energietransitie in Nederland en Noordwest-Europa.

Daarnaast zal PosHYdon ook deelnemen aan een pilot voor Garanties van Oorsprong voor groene waterstof en de aankomende migratie naar Europese waterstofcertificering. Deze pilot, die ook openstaat voor anderen, wordt gepland via HyXchange. Neptune Energy (Eni) nam eerder deel aan de HyXchange certificeringspilot in 2022.

PosHYdon partners

Het PosHYdon consortium bestaat uit 15 publieke en private organisaties: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy Netherlands (Eni), Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN. Ingenieursbureau Iv verzorgde onder andere de engineering en de systeemintegratie om de productie van waterstof mogelijk te maken.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Systeemintegratie, Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.