Kitesurfers verrast door komst windmolens Maasvlakte

| 10 september 2014

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft het Havenbedrijf Rotterdam zover gekregen dat het meewerkt aan de plannen voor de bouw van windmolens op de Maasvlakte. Het Maasvlaktestrand is de plek waar turbines kunnen komen. Het brengt hiermee de bedrijvigheid en de scheepvaart  in het Rotterdamse havengebied niet in gevaar. Wel moet het strand worden verbreed voor de fundamenten van de molens.

Kitesurfers zijn totaal verrast door de windmolenplannen. Met de komst van de turbines verliezen zij in Nederland een van de populairste plekken voor hun sport. Kitesurfers laten zich op een kleine surfplank voorttrekken door een grote vlieger. Tussen de molens is dat levensgevaarlijk.’Het Maasvlaktestrand is nu heerlijk voor de gevorderde kiter,’ zegt Tom Rotmans van de Nederlandse Kitesurf Vereniging (KRV). ‘We zitten er ook andere recreanten nauwelijks in de weg.’

Op het Maasvlaktestrand komen windturbines. Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam altijd tegen molens op die plek is geweest vanwege het gevaar voor recreanten, werkt het nu mee aan de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen.De Nederlandse overheid stimuleert windenergie in Nederland. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam sluiten daar bij aan. Windturbines passen goed in de duurzame ambities die er voor het gebied bestaan. Windturbines kunnen langs de hele zeewering staan.

Het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 biedt ruimte voor maximaal 24 windmolens. Deze turbines leveren gezamenlijk een energieproductie van 60 tot 80 MW (megawatt), goed voor de energievoorziening van circa 70.000 huishoudens.Bovendien leveren ze op jaarbasis een CO2-reductie van 120 kiloton op.Op dat deel van de zeewering dat is bestemd voor intensief recreatief gebruik worden geen windturbines geplaatst. De aanleg ervan is een aangelegenheid van energiemaatschappijen.

Het havenbedrijf exploiteert zelf geen windturbines.Op de zeewering zijn geschikte plekken voor windmolens. De locatie is ideaal: er is veel wind, weinig overlast voor omwonenden en een goede concentratie op een beperkt gebied. De Nederlandse overheid stimuleert windenergie in Nederland. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam sluiten daar bij aan.

 

Tijdens de Wereldhavendagen in september 2009 hebben negen partijen een windconvenant getekend. Ondertekenaars zijn initiatiefnemer provincie Zuid-Holland, de ministeries van EZ en VROM, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Milieufederatie Zuid-Holland, Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het Rotterdam Climate Initiative. Het convenant heeft tot doel om te komen tot minimaal een verdubbeling van het huidige windenergievermogen, van 150 naar ten minste 300 megawatt (MW) in 2020, in het Rotterdamse havengebied. Dit past in de ambities van het Rotterdam Climate Initiative, dat werkt aan de halvering van de CO2-uitstoot in 2025.

kitesurfers

Klik hier voor meer informatie.

Bron: AD

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Wereldwijd Windparken, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.