Landbouw levert eenvijfde van duurzame energie

| 10 september 2010
bron: Agrarisch Dagblad

De landbouw draagt ongeveer eenvijfde bij aan alle duurzame energie in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Na de energiebedrijven is de landbouw daarmee de sector die het meest bijdraagt aan de productie van duurzame energie.

Een groot deel daarvan komt voor rekening van windmolens, die worden beheerd door boeren. De rest komt ondermeer uit bio-energie of de terugwinning van warmte door bij voorbeeld de koeling van melk. De uitstoot van broeikasgas is volgens het CBS in 2009 voor het vijfde achtereenvolgende jaar afgenomen.

Eind vorig jaar lag de uitstoot bijna 3 procent onder die van 2008 en 6 procent onder die van 1990. Volgens het CBS is de economische crisis de voornaamste oorzaak van de daling. Er werd vooral minder koolstofdioxide uitgestoten door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de andere broeikasgassen bleef de uitstoot nagenoeg gelijk.

Category: Leveranciers

Reacties zijn gesloten.