Marine Performance Systems winnaar Offshore Wind Innovation Challenge 2019

| 10 december 2019

Links Pieter Kapteijn, rechts Frode Lundsteen Hansen, resp. CTO en CEO van Marine Performance Systems. ©Peter Snaterse/Beeldinzicht

Marine Performance Systems is tijdens de finale op 9 december uitgeroepen tot winnaar van de Offshore Wind Innovation Challenge 2019. Dit bedrijf heeft een oplossing gevonden voor geluidsreductie tijdens het heien van monopiles. Voor een zaal vol geïnteresseerden wist Marine Performance Systems de jury het meest te overtuigen.

De drie andere finalisten waren Arc Marine, Witteveen & Bos en Tribosonic. Zij kwamen met oplossingen om een kooiconstructie voor oesters te optimaliseren en om aangedraaide bouten te meten.

Marine Performance Systems is een ingenieursbedrijf dat producten ontwikkelt voor de maritieme industrie. Zij hadden zich ingeschreven op de Van Oord challenge. Van Oord hoopt de geluidsgolven tijdens heien te verminderen door een gecontroleerde drukregeling die de diameter van luchtbellen automatisch kan (bij)sturen. Marine Performance Systems heeft voor de scheepvaartindustrie al oscillatoren ontwikkeld om de wrijving op schepen te verminderen door een bellenlaag aan te brengen tussen de bodem van het schip en het (zee)water. Zij willen deze techniek graag toepasbaar maken voor de installatie van windturbines. Tijdens hun presentatie maakten ze het aannemelijk dat ze door de diameter van de bellen gecontroleerd aan te passen, in alle frequenties het geluid kunnen dempen.

Drie uitdagingen
Offshore Wind Innovators organiseert de Offshore Wind Innovation Challenge om start-ups en scale-ups succesvol in contact te brengen met een eerste klant. Daartoe formuleren grote bedrijven uit de offshore windindustrie een probleem waarvoor zij dringend een oplossing zoeken. De finale van deze editie vond op 9 december plaats in de Oude Bibliotheek in Delft. Voor deze editie hadden Van Oord, Deutsche Windtechnik en de Rijke Noordzee drie zeer uiteenlopende challenges geformuleerd waarop veelbelovende inzendingen kwamen. Samen met Martin Weissmann, community manager van Offshore Wind Innovators, vormden zij de jury.

Net als de drie andere finalisten zullen zij de samenwerking met hun potentiële eerste klant voortzetten in de vorm van een onderzoeksproject, de ontwikkeling van een prototype of (pre)commerciële afspraken. “Het mooie is dat voor alle vier finalisten een vervolgsamenwerking is aangekondigd’, aldus Martin Weissmann. “Eigenlijk hebben we dus vier winnaars: echte innovators die concrete problemen polissen. Omdat er slechts een winnaar kan zijn, heeft de jury in een split decision MPS aangewezen. Dit omdat hun oplossing zowel ecologische bescherming bevordert, CO₂ bespaart (minder bubbeldruk) en blijvend grotere windturbines potentieel mogelijk maakt.”

Platte oesterkooi
Voor de challenge van de Rijke Noordzee om met een optimaal ontwerp voor platte oesterkooien te komen haalden zelfs twee kandidaten de finale. Het doel van deze challenge is om de natuur in en rond windparken te versterken. ARC Marine is een eco-ingenieursbureau dat zich specialiseert in het creëren van kunstmatige riffen om zo de terugkeer en verduurzaming van leven op de zeebodem te bevorderen. Reef Cubes is een gepatenteerd kunstmatige rif: een holle betonnen kubus met een grote bolvormige kamer met zes openingen. Zij willen hun techniek graag in de praktijk monitoren.

Ook ingenieursbureau Witteveen & Bos had zich voor deze challenge ingeschreven. Een speciaal ecologieteam biedt drie varianten aan. Elk van de varianten bestaat uit een klassieke oesterkooi, maar de sleutel ligt in de verbinding met de zeebodem en de morfodynamische omstandigheden. Ze hebben behoefte aan ondersteuning om hun ontwerpen te detailleren op het gebied van ecologie, locatiekenmerken en hydrodynamische berekeningen.

Meten van boutspanning
Tenslotte had Tribosonics zich gekwalificeerd voor de finale. Zij deden mee aan de challenge van DWT waarbij ze een manier hebben ontwikkeld om spanning van al gemonteerde bouten te meten zonder een zogenaamde ‘nul-meting’ die normaal gesproken nodig is op het moment van bevestiging. Dit bespaart kosten tijdens inspectiecampagnes van bouten omdat vanaf de buitenkant niet te zien is wat de staat is van de verbinding. Tribosonics biedt een methode aan die in eerste instantie is ontwikkeld voor automobielindustrie, energiesector en productie. Het is een handbediend apparaat dat de spanning in bouten kan meten. Ze hebben het al in het laboratorium getest, maar nog niet in het veld. Ze willen deze techniek toepassen in de offshore windindustrie.

Hou onze site in de gaten voor een interview met de winnaar.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.