Nieuwe ministers Kabinet-Rutte IV kunnen aan de slag met duurzame energie

| 10 januari 2022
Nieuwe ministers Kabinet-Rutte IV kunnen aan de slag met duurzame energie

Bron: Rijksoverheid

Vanochtend, 10 januari 2022, is het kabinet-Rutte IV op Paleis Noordeinde ten overstaan van de Koning beëdigd. Hiermee kunnen de nieuwe ministers die zich rechtstreeks of zijdelings bezighouden met (wind)energie officieel aan de slag.

Na bijna een jaar formatie gaat vandaag het nieuwe kabinet onder leiding van Minister-president Mark Rutte officieel van start. Het kabinet-Rutte IV wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en in totaal bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen. De VVD levert 8 ministers en 3 staatssecretarissen. D66 levert 6 ministers en 3 staatssecretarissen. Het CDA 4 ministers en 2 staatssecretarissen. En de ChristenUnie 2 ministers en 1 staatssecretaris.

De ministeries in het kabinet-Rutte IV zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige kabinet. Wel zijn er 4 nieuwe ministersposten. Een hiervan is een geheel eigen ministerpost voor Klimaat en Energie. Deze post wordt vervuld door Rob Jetten, namens D66.

“Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Ik ben blij dat we de komende jaren flinke stappen gaan zetten en toewerken naar een duurzame en sterke economie. Er is werk aan de winkel en ik heb zin om met het team aan de slag te gaan”, zo meldt Jetten op social media.

Jetten gaat samen met Micky Adriaansens (VVD), Minister van Economische Zaken & Klimaat, aan slag namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan Mark Harbers (VVD) als Minister van Infrastructuur & Waterstaat en Vivianne Heijnen (CDA)als Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat aan de slag.

Wopke Hoekstra (CDA) en Liesje Schreinemacher (VVD ) nemen de post in van Minister van Buitenlandse Zaken en Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking respectievelijk.

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is binnen het Ministerie van Landbouw verantwoordelijk als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit terwijl Christianne van der Wal (VVD) aan de slag gaat als Minister voor Natuur & Stikstof.

Sigrid Kaag (D66) is de nieuwe Minister van Financiën.Sigrid Kaag (D66) is de nieuwe Minister van Financiën. Hugo de Jonge is de nieuwe Minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening.

Voor de volledige lijst van ministerposten, klik hier. Alle plannen van het nieuwe kabinet staan in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dit akkoord is op 15 december 2021 gepresenteerd. Bron: Rijksoverheid

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.