Nieuwe ronde windmolenverenigingen

| 10 november 2009
bron: www.pakdewind.nl

25 jaar geleden startte de Organisatie Duurzame Energie in Utrecht (Vereniging ODE) met de ondersteuning van lokale initiatieven voor de oprichting van windmolencoöperaties. Particulieren en bedrijven zouden samen geld moeten kunnen inbrengen om zo aan de toen nog “gigantisch” lijkende bedragen te kunnen komen om een windmolen te financieren.

Lokaal verdelen van lasten en lusten was ook een belangrijk motief dat tot meer draagvlak zou moeten leiden bij bestuur en politiek. “Geen kernenergie of kolen, neem een molen” was de leus, waarmee een alternatief voor actievoerders tegen kernenergie werd geboden, want die strijd was in 1984 beslist. Diverse molenverenigingen kwamen voort uit de antikernenergie beweging. In de brochure “Windstroom is meer waard” werd de titel uitgelegd en een speciaal “terugleveringstarief” voor verenigingsmolens bepleit. Dat werd uiteindelijk overigens alleen in Zeeland gerealiseerd.

Een en ander leidde tot een stuk of 35 initiatieven en in 1987 werd de eerste verenigingsmolen in Delft in gebruik genomen (twee jaar geleden gesloopt). Veel initiatieven haalden de eindstreep in de vorm van een gerealiseerde molen niet, een aantal fuseerde en een viertal groeide uit tot een vrij grote organisatie zoals Zeeuwind in Zeeland, Deltawind op Goeree, Kennemerwind in Noord-Holland en De Windvogel in het westen des lands. In Friesland ontstonden parallel aan het verenigingsidee de “dorpsmolens”. Stichtingen of verenigingen met een enkele of een paar molens. De eerste kwam in 1987 tot stand in Dearsum (sinds 1998 staat alleen de mast er nog met de gsm-antennes, een erg treurig beeld, maar deze maand wordt hij eindelijk vervangen (helaas ter plaatse en niet in een windpark elders) door een turbine van 300 kW). Er zijn nog 23 dorpsmolens in bedrijf. Een aantal werkt nu samen om te bezien hoe de inmiddels sterk verouderde kleine molens vervangen kunnen worden in een “opschalingscluster”.

Samen hebben de nu nog actieve coöperaties (12) en dorpsmolens (11) een totaal van ongeveer 55 MW in bedrijf. Daarbij zijn niet inbegrepen de vele samenwerkingsprojecten van boeren in een windpark of samenwerkingen van coöperaties met [projectontwikkelaars of het Growind project in de Eemshaven (63 MW), maar alleen de oorspronkelijke coöperaties en dorpsmolens van particulieren.

ODE heeft de draad weer opgepakt om opnieuw de oprichting van lokale initiatieven met “burgerparticipatie” te ondersteunen. De nadruk ligt nu vooral op “lokaal draagvlak”. Windenergie heeft erg veel last van “de tegenstanders” en de gedachte is dat lokaal profijt en initiatief ook het politieke en bestuurlijke draagvlak zal verbeteren. Geen gekke gedachte natuurlijk, want we weten al hoe de wethouders en burgemeesters van Wûnseradiel, Zeewolde, Wieringermeer en diverse andere agrarische gemeenten zich de naad uit de broek hebben gelopen om de boeren de mogelijkheid te bieden iets met een windmolen bij te verdienen. De leuze is nu: “Pak de Wind”. “Windstroom is meer waard” is vervangen door het “Zelfleveringsmodel Kropje Sla” met een pleidooi voor het verschuiven van de SDE-subsidie naar het ministerie van financiën. Dat zou een flinke verhoging van de subsidie zijn door afzien van de SDE en in plaats daarvan vrijstelling van BTW en energiebelasting voor windstroom van verenigingsmolens via het principe van “eigenlevering via het openbare net”. (over een zelfgekweekt kropje sla hoef je ook geen btw te betalen). Daarover werd een motie aangenomen in de Tweede Kamer maar Economische Zaken ziet teveel nadelen en reageerde (mijns inziens volkomen terecht) afwijzend:
– onvoldoende directe relatie tussen windpark en afnemer
– wordt veel duurder dan de SDE
– introduceert mogelijk opnieuw belastinglekken naar buitenland en – ontmoedigt besparen op e-verbruik
zie EZ-reactie op motie zelflevering (“saldering vóór de meter is niet wenselijk”). Later werd nog een motie aangenomen waarin gepleit wordt voor een “pilot” zelflevering windenergie.

In een filmpje van creative Labs wordt het systeem uitgelegd (zie http://vimeo.com/8200634) en zonder omhaal gesteld dat de leden van de coöperatie niet 9 cent per kWh voor de stroom vangen (zoals met de SDE) maar maar liefst 20 cent (niet betalen van BTW en energiebelasting). Dat wordt dus uitermate grof geld verdienen en zal dus nooit door EZ of welk ander ministerie dan ook op enige schaal worden toegestaan. En het is natuurlijk ook erg slecht voor het imago van windenergie. De tegenstanders van windenergie krijgen zo helemaal gelijk met hun stelling dat windmolen niet op wind maar op subsidie draaien. Sterker nog, omdat de BTW en vooral de energiebelasting omhoog moet om de energie- en klimaatdoelstellingen te kunnen halen, wordt de subsidie dus ook steeds hoger in plaats van lager !

ODE kreeg van SenterNovem een budget van 100.000 Euro om te besteden aan professioneel advieswerk voor nieuwe (en bestaande) initiatieven. Er zijn web-sites geopend waar men nieuwe initiatieven kan aanmelden, waar deelnemers zich bekend kunnen maken en hoe men gebruik kan maken van het professioneel advieswerk. Niet verder zoeken maar direct uw vraag stellen aan projectleider Henk Daalder van ODE op mailto:daalder@duurzameenergie.org of 0634-099 055 kan ook. http://www.pakdewind.nl

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.