Noordzeker en Naturalis werken samen aan biodiversiteit voor aankomende IJmuiden Ver tender

| 10 oktober 2023

Noordzeker, een coalitie die erop gericht is om een groot windpark op de Noordzee te realiseren, heeft een overeenkomst getekend met Naturalis Biodiversity Center om werk te maken van biodiversiteit op zee.

Voor Noordzeker, een initiatief van pensioenfonds ABP, pensioenbelegger APG en windpark-ontwikkelaar SSE Renewables, is de samenwerking met Naturalis van groot belang. Noordzeker doet mee aan de aanbesteding voor windenergiegebied IJmuiden Ver welke later dit jaar zal openen.

In de aanbestedingscriteria voor het windgebied IJmuiden Ver stelt de Nederlandse overheid, naast financiële criteria, hoge eisen aan duurzaamheid en ecologie. Noordzeker zal een marktconforme prijs bieden die in het belang is van de 3,1 miljoen pensioendeelnemers van ABP. Noordzeker en Naturalis willen samen maximaal inzetten op bescherming van biodiversiteit en ecologie.

“Met Noordzeker hebben we de ambitie om een groot windpark op de Noordzee te exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland”, aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. “Daarom bundelen Noordzeker en Naturalis Biodiversity Center hun krachten om werk te maken van biodiversiteit, want we willen windenergie die goed is voor mens en natuur”.

Naturalis is met een team van meer dan 120 onderzoekers hét onderzoeksinstituut in Nederland op het gebied van biodiversiteit. Noordzeker en Naturalis vinden een partner in elkaar om het belang van biodiversiteit te benadrukken.

Maaike van de Kamp-Romijn, plaatsvervangend algemeen directeur van Naturalis: “Al het leven is afhankelijk van elkaar. Om dat evenwicht te bewaren, onderzoekt Naturalis de biodiversiteit. Er is nog veel onbekend over het leven in en boven de zee. Ook zien we dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. We zien in Noordzeker een samenwerkingsverband dat de biodiversiteit serieus neemt. We kijken ernaar uit samen te werken in windpark IJmuiden Ver.”

De komende maanden zal deze samenwerking verder vormgegeven worden. Bron: Noordzeker

Tags: , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.