Nutsbedrijven staan voor hoge investeringen in duurzame energie

| 10 december 2013

Nederland is er in geslaagd haar ambitie om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken al met ongeveer 4,5 procent te realiseren. Voor de resterende 11,5 procent zijn er plannen om aan deze nationale en internationale doelstellingen te gaan voldoen. De doelstelling van de overheid voor offshore windenergie is in het Nationaal Energieakkoord vastgesteld op een windenergievermogen van 4.450 MW in 2023.Aufbau Siemens Wind Power Windenergieanlage SWT 6.0 154

Om dit te realiseren, zijn in de komende jaren veel investeringen nodig om de naar schatting 1.000 extra windturbines op zee te realiseren. ABN AMRO benadrukt dat haast geboden is, gezien de doorlooptijd van deze projecten. Zowel minister Kamp van Economische Zaken als de industrie verwachten dat de kosten voor windenergie tot 2020 met 40 procent zullen dalen. Dit is onder meer het resultaat van schaalvergroting, de afzetgarantie bij langjarige contracten, concurrentie tussen marktpartijen en nieuwe verbeterde technologie. Naast investeringen in verduurzaming heeft de industrie op korte termijn echter te maken met de kosten van het huidige elektriciteitsnetwerk en fossiele brandstofmethoden. Dit komt doordat duurzame energie vooralsnog slechts voor een deel kan voorzien in de totale energievraag en fossiele energie nodig is als back-up voor onder meer zonne- en windenergie. Dit betekent dat netwerkbeheerders en nutsbedrijven de komende jaren met extra investeringen worden geconfronteerd. Deze kunnen zij voor een deel opvangen met subsidie en moeten zij deels doorbelasten aan de consument.

Bron: ABN AMRO

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Klimaatverandering, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.