Onderzoek naar impact windturbines op vlieggedrag zeearenden verlengd

| 10 september 2020

Bron: Provincie Flevoland

In opdracht van de provincie Flevoland voert de Wageningen University sinds vorig jaar onderzoek uit naar naar het vlieggedrag van zeearenden en bruine kiekendieven rondom windturbines. Hiervoor zijn inmiddels zes jonge zeearenden en 12 bruine kiekendieven gezenderd. Het is echter nog niet gelukt om volwassenen zeearenden te voorzien van een gps-zender.

Het doel van het onderzoek is om te kijken of de theoretische modellen kloppen, die nu worden gebruikt om de impact van windturbines op de natuur te voorspellen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om bij bestaande windparken te kijken naar mitigatie-mogelijkheden. Bij toekomstige windparken kan dit onderzoek worden gebruikt om al in de ontwerpfase rekening te houden met de mogelijke impact op roofvogelpopulaties.

Het zenderen en volgen van de vogels wordt gecoördineerd door Ralph Buij van de Wageningen University in samenwerking met de Werkgroep Zeearend Nederland en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Door de zenders kan precies worden gevolgd hoe vogels zich gedragen rondom windmolens. De zeearenden kunnen ondertussen ook online gevolgd worden.

Van de gezenderde bruine kiekendieven zijn er ondertussen al 3 dieren overleden: één waarschijnlijk door een vergiftigde kip, een andere door onbekende oorzaak en één in Mauritanië, aldus de onderzoekers. Op dit moment zijn het alleen jonge zeearenden gezenderd. De onderzoekers zeggen dat  het voor het onderzoek van belang is om ook volwassen dieren te voorzien van een zender. Omdat dit nog niet gelukt is, wordt het onderzoek nog verlengd tot 2021. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2021 verwacht.

 

 

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.