Onshore windvermogen in 2019 blijft sterk achter bij 2020 doelstelling

| 10 februari 2020

Windpark Krammer

Met net meer dan 3,5 GW aan geïnstalleerd vermogen aan wind op land eind 2019 is Nederland nog ver uit het bereik van de doelstelling die de overheid in het Energieakkoord in 2013 heeft gesteld van 6 GW in 2020. Met nog één jaar te gaan betekent dat dat Nederland deze doelstelling bij lange na niet zal halen.

Volgens Windstats.nl bleef het totaal geïnstalleerd vermogen eind 2019 steken op 3.553 MW.  Er werd in 2019 280 MW aan nieuw vermogen toegevoegd. Tegelijkertijd werd er ook  86 MW gesaneerd waardoor het totaal neerkomt op 194 MW.

Per kalenderjaar wordt de stand van zaken van het halen van de doelstelling geëvalueerd in het rapport Monitor Wind op Land. Het rapport per eind 2019 verschijnt in juni 2020. Het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) voert regie over de reactie van het rapport. Leden van de Tweede Kamer worden via een kamerbrief met een samenvatting van het rapport van de Minister van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd.

De cijfers kunnen daarom nog marginaal verschillen met de definitieve plaatsingsdata die in het monitoring rapport in juni 2020 gepubliceerd zullen worden. Maar deze verschillen zullen geen invloed hebben op de boven genoemde conclusie dat de doelstelling eind 2020 bij lange na niet zal worden gehaald.

Branchevereniging NWEA bevestigd dat het doel niet in 2020 gehaald gaat worden. Rik Harmsen, Branchespecialist Wind op Land: “Met de huidige vooruitzichten gaan we dit echter pas rond 2023 halen. Het goede nieuws is wel dat we de komende jaren een sterke groei gaan zien om dit doel alsnog te halen.” Harmsen geeft wel aan dat er eventueel vertraging kan ontstaan bij bijvoorbeeld de aansluitingen op het net. Ook voor na 2023 ziet NWEA nog voldoende kansen voor de verdere groei van wind op land. Harmsen: “Door het slim koppelen van vraag en aanbod kan er potentieel tot 15 GW wind op land komen te staan.”

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.