Ontwerpbesluiten Windpark Maasvlakte 2 ter inzage

| 10 november 2020

© RWS

De ontwerpbesluiten voor Windpark Maasvlakte 2 liggen ter inzage. Het plan omvat 22 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ruim 100 MW op de zeewering van de Tweede Maasvlakte. De verschillende plannen liggen tot en met 10 december dit jaar digitaal ter inzage.

Begin dit jaar won Eneco de aanbesteding voor dit windpark. Het energiebedrijf heeft in september de aanvraag voor de vergunningen gedaan. Voor de realisatie van het windpark zijn 3 vergunningen nodig en daarnaast ook een ontheffing. Het gaat om de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Waterwet, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming en het MER zijn gepubliceerd en liggen digitaal ter inzage voor belanghebbenden. Deze worden door verschillende instanties afgegeven. Voor het project is ook het milieueffectrapport (MER) opgesteld waarin de milieueffecten op de omgeving in kaart worden gebracht. Deze ligt ook ter inzage.

De gemeente Rotterdam zorgt voor de coördinatie van alle drie de vergunningsaanvragen en de ontheffing bij de genoemde instanties zodat alles tegelijkertijd ter inzage komt.

Tot en met 10 december ter inzage
Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen van 30 oktober tot en met 10 december de ontwerpbesluiten en de ontheffing inzien op de website Overheid.nl en indien gewenst een zienswijze indienen.

Het park moet uiterlijk 2023 klaar zijn. Eneco zal het windpark 25 jaar exploiteren. Rijkswaterstaat neemt vanaf 2023 alle groene stroom van het windpark af om het elektriciteitsgebruik van de organisatie te verduurzamen. Bron: Eneco & Overheid.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.