Planning windenergie op zee 2030 vastgesteld

| 10 juni 2022

Planning windenergie op zee 2030 vastgesteldVandaag werd bekend dat de ministerraad op voorstel van minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft vastgesteld waar en wanneer de extra aangekondigde windparken op zee komen voor 2030. De aanbesteding voor deze windparken, die 10,7 gigawatt energie gaan leveren, wordt vanaf 2025 geopend.

Het gaat om de windgebieden IJmuiden Ver (noord) kavel V en kavel VI,  Nederwiek (zuid) kavel I en II, Nederwiek (noord) kavel III, Hollandse Kust (west)  kavel VIII, Ten noorden van de Waddeneilanden kavel I, Doordewind kavel I en kavel II.

Planning aanvullende windparken
Omvang (GW) Windenergiegebied, kavel(s) Tender kavels (Verwachte) ingebruikname windpark
ca. 1,0 IJmuiden Ver (Noord, kavel V Q2 2025 2029
ca. 1,0 IJmuiden Ver (Noord, kavel VI Q2 2025 2029
ca. 2,0 Nederwiek (zuid), kavel I Q2 2025 2030
ca. 2,0 Nederwiek (noord), kavel II 2026* 2030
ca. 2,0 Nederwiek (noord), kavel III 2026* 2031
ca. 0,7 Hollandse Kust (west), kavel VIII 2026/2027* N.t.b.*
ca. 2,0 Doordewind, kavel I 2027* 2031
ca. 2,0 Doordewind, kavel II 2027* 2031
* De tenderdata voor deze windenergiegebieden zijn indicatief.
Naar verwachting volgt in 2024 een definitief besluit over de planning.

Samen met de al eerder geplande 11 GW leveren windturbines op zee rond 2030 ongeveer 21 GW aan energie, dit is te vergelijken met ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland.

Minister Jetten: “We willen van de Noordzee onze grootste groene energiebron maken. Dat is een enorme klus. De bouw van een windpark en de aansluiting op het elektriciteitsnet duurt meerdere jaren, waarbij we constant oog hebben voor de ecologische impact. Om onze doelen voor 2030 te halen, maken we nu haast om de windparken zo snel mogelijk te laten draaien.”

TenneT draagt zorg voor de aansluitingen van de extra windparken naar land. Hier zou een investering van ongeveer € 16 miljard voor nodig zijn. Om de aanleg volgens planning te realiseren gaat TenneT contracten voor de fabricage van de platforms, kabels en apparatuur gunnen vóórdat de definitieve vergunningen zijn verkregen.

Onlangs hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van 150 GW in de Noordzee te bouwen, met een doel van 65 GW voor 2030. Nederland neemt 21 gigawatt hiervan voor haar rekening. Bron: RVO

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.