RWE wint Hollandse Kust (west) VII aanbesteding

| 10 november 2022

Vanavond is Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG, bekendgemaakt als winnaar van de subsidieloze aanbesteding voor windpark Hollandse Kust (west) locatie VII. Het bedrijf heeft de exclusieve rechten gewonnen voor de bouw en exploitatie van een 700 MW offshore windpark op ongeveer 53 kilometer uit de kust voor de Nederlandse westkust.

Hollandse Kust (west) VII is een van de twee locaties in het windenergiegebied Hollandse Kust West, dat ongeveer 176 km2 beslaat en ruimte biedt voor de ontwikkeling van 1.400 MW windenergie (700 MW elk). De kavelbesluiten zijn eerder dit jaar in de Staatscourant gepubliceerd. De aanbestedingen voor beide locaties waren geopend van 14 april 2022 tot en met 12 mei 2022. Verschillende consortia namen deel aan de aanbesteding voor HKW VII, waaronder SSE Renewables en Brookfield Renewables, partnerschap, Vattenfall en BASF, Shell & Eneco, BP en Ørsted en TotalEnergies.

Systeemintegratie

Nieuw was dat ontwikkelaars financiële biedingen konden doen. Ook nieuw was een extra beoordelingscriterium voor elk van de twee aanbestedingen. Voor de vergunning voor Site VII is dit innovatie van systeemintegratie. Naast de productie van windenergie op zee heeft het kabinet partijen gevraagd met nieuwe oplossingen te komen om alle opgewekte elektriciteit volledig te integreren in het Nederlandse energiesysteem. Dit betekent onder meer dat het eventuele overschot aan elektriciteit dat het windpark opwekt – bijvoorbeeld bij harde wind – toch gebruikt kan worden.

Het uiteindelijke doel van RWE is om de vraag naar energie perfect af te stemmen op het flexibele opwekkingsprofiel van offshore windparken en zo bij te dragen aan de stabiliteit van het net. Om volledige systeemintegratie mogelijk te maken combineert het concept voor HKW VII offshore wind met elektrolysercapaciteit voor groene waterstofproductie en andere flexibele vraagoplossingen zoals e-boilers en batterijopslag. Bovendien is RWE van plan het offshore windpark HKW VII te combineren met drijvende zonnepanelen voor een efficiënter gebruik van de oceaanruimte.
Het windpark zal naar verwachting uiterlijk 5 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning volledig in bedrijf zijn.

HKW VI

Het gunningsbesluit voor de tweede locatie, HKW site VI, met focus op innovaties op het gebied van ecologie, wordt uiterlijk 15 december bekendgemaakt. RWE heeft ook een offerte ingediend voor HKW VI. De uitkomst van deze tender wordt eind dit jaar verwacht. Netbeheerder TenneT zal binnen het windenergiegebied 2 offshore platforms met 2 netaansluitingen plaatsen.

Ambities voor 2030

De projecten worden naar verwachting in 2025-2026 in gebruik genomen en dragen bij aan het behalen van de doelstelling van 21 GW aan offshore windenergie rond 2030. Gecombineerd zullen alle offshore windparken die in het kader van de aanvullende routekaart windenergie op zee zijn gepland in 2030 in ongeveer 75% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte voorzien. Momenteel is ongeveer 2,5 GW offshore windcapaciteit volledig in gebruik genomen en een aantal windparken is in aanbouw of heeft een vergunning gekregen. De aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 beschrijft hoe en wanneer aangewezen windparkzones zullen worden ontwikkeld. De volgende zone die vergund gaat worden is IJmuiden Ver (4 GW). Bron: RVO/RWE

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.