Schotland opent offshore wind innovatie lease ronde voor uitstootreductie in olie en gas sector

| 10 augustus 2022

Crown Estate Scotland – de instantie die de leasing van zeebodems voor offshore hernieuwbare energiebronnen beheert – heeft vandaag, 10 augustus, de procedure voor de leasing van offshore windenergie voor innovatie en doelgericht olie- en gaswinning (INTOG) geopend.

Vandaag gaat een twee weken durend registratievenster open. Deze sluit op 24 augustus. Deze wordt later deze maand gevolgd door de opening van het aanvraagvenster. Deze loopt tot 18 november.

Ontwikkelaars van offshore windenergie worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen voor de leasing van zeebodem om de uitstoot van de Noordzee te verminderen en innovatie te stimuleren. De gebieden van de zeebodem waarvoor ontwikkelaars een aanvraag kunnen indienen, zijn uiteengezet in het kader van het oorspronkelijke plan van de Schotse regering.

Ontwikkelaars kunnen een aanvraag indienen voor de rechten om kleinschalige innovatieve offshore windprojecten van minder dan 100 MW te bouwen en projecten die groene stroom zullen leveren aan olie- en gasinfrastructuur om hun koolstofemissies te verminderen.

De definitieve leasedocumenten van Crown Estate Scotland zijn geoptimaliseerd om de vroege ontwikkeling van projecten te ondersteunen en weerspiegelen veel van de opmerkingen en suggesties van potentiële aanvragers, die eerder dit jaar om feedback werden gevraagd. Het gaat onder meer om de verlenging van de optieperiodes van vijf tot zeven jaar en de verdubbeling van de leaseperiodes van 25 tot 50 jaar voor elektrificatieprojecten.

Afhankelijk van het volume en de kwaliteit van de ingediende aanvragen, is het de bedoeling dat de aanvragers tegen eind maart 2023 in kennis worden gesteld van de resultaten van de leasing. Daarna zullen de exclusiviteitsovereenkomsten worden afgerond.

Gunning op basis van combinatie prijs en kwaliteit

De gunningen zullen worden bepaald op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit en zullen worden opgesplitst in twee potten – één voor kleinschaliger innovatieprojecten en één voor projecten in verband met olie- en gasinfrastructuur.

Ontwikkelaars moeten een Supply Chain Development Statement (SCDS) indienen voordat zij een optieovereenkomst kunnen ondertekenen. Daarin moeten zij de aard en locatie van alle toeleveringsactiviteiten uiteenzetten, met inbegrip van details over mensen en vaardigheden in verband met hun voorgestelde project.

“Elektrificatie van platforms, waartoe INTOG zal bijdragen, zal de uitstoot van olie en gas in de Noordzee verminderen en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden en banen ondersteunen. Over het geheel genomen zal INTOG een belangrijke rol spelen om ons te helpen net-nul te bereiken en te voldoen aan onze energiebehoeften van de toekomst.”

Michael Matheson MSP, Cabinet Secretary for Net-Zero, Energy and Transport, zei: “Olie en gas blijven een belangrijke rol spelen in onze economie en het is daarom van vitaal belang dat de energie-industrie zo snel mogelijk koolstofarm wordt. De INTOG-leasingsronde biedt aanzienlijke mogelijkheden om de uitstoot van deze activiteiten te verminderen en tegelijkertijd de offshore windenergiesector in staat te stellen zich uit te breiden, te innoveren en de ambitie van Schotland om een grootmacht op het gebied van hernieuwbare energie te worden, te bevorderen.”

De leaseronde zal helpen om de emissiereductiedoelstellingen te halen die vorig jaar tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn overeengekomen in de North Sea Transition Deal en zal helpen om offshore windenergie te positioneren als een belangrijk element van de energietransitie.

INTOG is een proces dat losstaat van de leasingronde van ScotWind voor offshore windprojecten op commerciële schaal in Schotse wateren. Meer info: Crown Estate Scotland

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.