Start haalbaarheidsonderzoek windpark in Venray

| 10 november 2020

De gemeente Venray start met een haalbaarheidsonderzoek naar een windpark in het oostelijk deel van de gemeente Venray. Het onderzoek zou aanvankelijk al in maart worden gestart maar werd vanwege COVID-19 uitgesteld. Op donderdag 19 november, om 20.00 uur, vindt de eerste informatieavond plaats. Dit gebeurt digitaal.

Het doel van het onderzoek is om samen met de bewoners en grondeigenaren van de gemeente Venray te inventariseren of een windpark in de gemeente Venray wenselijk en haalbaar is.

4 zoeklocaties
In de gemeente Venray is er rekening houdend met alle ruimtelijke kaders mogelijk plaats voor minimaal drie en maximaal zes windturbines. Dat is ter vergelijking de stroomopwek voor minimaal 12.000 en maximaal 24.000 huishoudens.

Binnen de relevante ruimtelijke kaders zijn er vier locaties mogelijk in het oosten van de gemeente Venray, de als zogeheten ‘zoeklocaties’; deze locaties zouden eventueel geschikt kunnen zijn voor een lokaal windpark. In het grootste deel van Venray kunnen geen windturbines komen door de aanwezigheid van vliegveld De Peel.

Grondeigenaren die in één van deze vier zoekgebieden land bezitten, zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Samen met de grondeigenaren wordt besproken wat eventueel de meest geschikte locatie zou kunnen worden voor het windpark.

Baten naar de bewoners van gemeente Venray
De gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan.

Hierbij is het uitgangspunt van de gemeente Venray dat inwoners van Venray voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het park. Een ander doel van een mogelijk lokaal windpark is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een windpark ten goede komt van de Venrayse gemeenschap. Daarnaast wordt in de verkenning onderzocht of en hoe bewoners eventueel mee willen participeren als eigenaar; bijvoorbeeld in de vorm van aandelen, obligaties en een teruginvestering in maatschappelijke initiatieven via een omgevingsfonds.

Venray Vergroent
Venray Vergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden.

Digitale informatieavond en enquête
Inwoners uit de gemeente Venray kunnen zich opgeven via de website. Er is plaats voor 50 deelnemers. Mocht de eerste avond vol zitten, dan worden er direct meerdere avonden georganiseerd. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente hu mening, opmerkingen, zorgen en vragen delen middels een online vragenlijst.

Of naar aanleiding van de uitkomst van deze verkennende fase een volgende stap in de ontwikkeling van een lokaal windpark gezet wordt gerealiseerd gaat worden zal in 2021 besloten worden door de gemeenteraad van Venray.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.