Stuurgroep Zuidoost-Drenthe ingesteld

| 10 december 2010
bron: Provincie Drenthe

Bestuurders van de provincies Groningen en Drenthe, gemeenten in de Veenkoloniën en het Rijk gaan zich gezamenlijk bezighouden met windenergie in het zoekgebied in Zuidoost-Drenthe.

In het gemeentehuis van Exloo is op 8 december een stuurgroep windenergie ingesteld. Wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Stadskanaal en Vlagtwedde en de gedeputeerden Haarsma en Klip van Drenthe en Moorlag van Groningen vormen de kern van de stuurgroep.

Ook het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie maakt hier deel van uit. Directe aanleiding voor het instellen van de stuurgroep is de opgave waarvoor de provincie zich gesteld ziet om in de komende jaren windmolenparken met een totaal vermogen van tenminste 200 MW in Drenthe te realiseren. In de Omgevingsvisie van de provincie is Zuidoost-Drenthe, inclusief de Veenkoloniën, aangewezen als zoekgebied daarvoor.

De stuurgroep zal een belangrijke inbreng hebben bij de nadere invulling van dit zoekgebied. Regie bij provincie De provincie Drenthe wil zelf de regie over de ruimtelijke inpassing van windenergie behouden. In tegenstelling tot wat het rijk wil, zijn de 6 wethouders uit het betrokken gebied en de provincie Groningen het met gedeputeerde Haarsma eens dat dit ook moet gelden voor grote windparken van meer dan 100 MW.

Pas als de provincie er niet in slaagt om uiterlijk in 2015 de opgave voor windenergie planologisch in te passen, is volgens Haarsma het rijk aan zet met een zogeheten inpassingsregeling.

Bij alle regionale bestuurders staat voorop dat draagvlak een absolute voorwaarde is voor het realiseren van windparken. Vertegenwoordigers van het ministerie van EL&I gaven aan het van groot belang te vinden dat er voldoende draagvlak is voor windenergie-iniatieven. Inmiddels ligt er in de gemeente Borger-Odoorn al wel een initiatief voor een grootschalig windpark, waar de bestuurders in Drenthe volgens het ministerie niet omheen kunnen.

Category: Overheid

Reacties zijn gesloten.