The Social Hub krijgt toestemming voor plaatsen van PowerNEST op dak Eindhoven locatie

| 10 maart 2023

Bron: The Social Hub

The Social Hub heeft toestemming gekregen van de gemeente Eindhoven om een PowerNEST zonne- en windenergieoplossing te plaatsen op het dak van The Social Hub Eindhoven.

Het bouwwerk van 630 m2 zal naar verwachting 17% van de energie leveren die nodig is voor het hotel, de studentenhuisvesting en de co-working space. De eerste gesprekken tussen The Social Hub, IBIS Power en de gemeente Eindhoven begonnen in 2021. De gemeente Eindhoven heeft nu een PowerNEST van Ibis Power goedgekeurd om het gebouw te upgraden naar duurzame energie.

Energietransitie versnellen

The Social Hub is momenteel bezig met het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor hun uitstoot van broeikasgassen en streeft naar een vermindering van 82% van haar Scope 1 en 2 emissies per vierkante meter in 2032 ten opzichte van haar voetafdruk in 2018-2019. Voor The Social Hub is het een belangrijke stap op hun routekaart om de bestaande vastgoedportefeuille om te zetten naar groene energie. De routekaart omvat daarbij opties om zelf wind- en zonne-energie op te wekken via dakvlakken en gevels.

Omdat bij nieuwe vastgoedontwikkelingen al rekening wordt gehouden met groene energiedoelstellingen in het ontwerp, onderzoekt The Social Hub nu hoe bestaande gebouwen het best kunnen worden aangepast. Met een portefeuille van 23 hubs in overwegend stedelijke gebieden in Europa is de ruimte beperkt. Daarom is het bedrijf op zoek naar oplossingen die de afhankelijkheid van overbelaste elektriciteitsnetten verminderen, de kosten verlagen en oplossingen bieden voor de overgang naar schone energie.

Volgens IBIS Power kan de PowerNEST-oplossing 6-10x meer energie leveren op de beperkte dakruimte van middelgrote en hoge gebouwen door het hoogst mogelijke rendement uit wind- en zonne-energie te halen. PowerNEST integreert met de architectuur van het gebouw.

De bouw start in de zomer van dit jaar. Na vijf weken bouwen kunnen de voorbereidingen voor de effectieve plaatsing van het PowerNEST op het 630 m2 grote dak van The Social Hub Eindhoven officieel beginnen. Bron: The Social Hub

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.