Vandaag 2e informatiemarkt Veendam over toekomstig windpark N33

| 10 oktober 2016

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en RWE Innogy Windpower Netherlands zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Om dit project mogelijk te maken wordt een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc.) moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten in beeld gebracht, bijvoorbeeld op landschap, natuur, bodem, water, slagschaduw en geluid.

Zo kunnen deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerd project-MER / plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Het project-MER wordt opgesteld ter onderbouwing van de omgevingsvergunning en het plan-MER ter onderbouwing van het inpassingsplan.

U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 13.30 uur en 20.00 uur. De inloop-informatiemarkten vinden plaats op:

  • 6 oktober en 10 oktober bij Indoorcentrum Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.