Vergunning voor Windpark ZE-BRA onherroepelijk

| 10 juli 2023

Eneco, Zeeuwind en Lindewind kunnen definitief aan de slag met de voorbereidingen van Windpark ZE-BRA op de grens van de provincies Zeeland en Brabant, in de gemeentes Reimerswaal en Woensdrecht.

Bron: Eneco

Met het intrekken van de ingediende beroepen is de procedure bij de Raad van State beëindigd en is de vergunning van het windpark onherroepelijk geworden. In de afgelopen periode is er constructief overleg geweest met diegenen die beroep hebben ingediend tegen het windpark. Er is gezocht naar passende oplossingen en naar aanleiding van de gesprekken is het windpark verder geoptimaliseerd voor de omgeving. Concreet betekent dit dat een turbine is komen te vervallen, omdat daar vanuit de omwonenden in gemeente Woensdrecht de grootste zorg lag in verband met onder meer geluidsimpact. Ook komt er vogeldetectie in het windpark, waarmee het aantal vogelslachtoffers kan worden geminimaliseerd.

Windpark ZE-BRA

ZE-BRA gaat uit 15 turbines bestaan (14 in de gemeente Reimerswaal en 1 in de gemeente Woensdrecht) met een totaal opgesteld vermogen van naar verwachting 60-75MW. Jaarlijks gaan deze turbines ruim 210.000 MWh groene stroom produceren. Dit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van ruim 75.000 huishoudens. Met het windpark wordt invulling gegeven aan de regionale en nationale duurzaamheidsambities. De bestaande 16 turbines van windpark Anna-Mariapolder, 2 turbines bij Bath en de turbine aan de Grindweg (Woensdrecht) worden weggehaald ten tijde dat windpark ZE-BRA wordt gerealiseerd.

Planning

De komende periode worden de contracten gesloten tussen de initiatiefnemers met de verschillende aannemers en de turbineleverancier. Ook zal nog een vergunning moeten worden geregeld voor een aantal ondergeschikte onderdelen van het windpark. De verwachting is dat de tweede helft van 2024 de financiering rond zal zijn, waarna de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark kunnen starten. Als eerste worden de wegen aangelegd en de kraansopstelplaatsen gerealiseerd. Vervolgens worden de funderingen gebouwd voor de turbines en daarna worden de turbine-onderdelen aangevoerd voor de opbouw. Wanneer alles volgens planning verloopt, wekken de turbines eind 2025, begin 2026 de eerste groene stroom op. Bron: Gemeente Reimerswaal

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.