Verschillende windproductie records in 2022 in Europa

| 10 januari 2023

In 2022 heeft windenergie in verschillende Europese landen geleid tot een recordproductie of in ieder geval een sterke groei. We hebben hieronder een aantal landen uitgelicht.

Zo blijkt uit een data-analyse van energiebedrijf Zonneplan, op basis van cijfers van energiedataleverancier EnAppSys, in 2022 in Nederland liefst 25 procent meer wind- en zonnestroom opgewekt dan in 2021. In totaal wekten windturbines en zonnepanelen 34 terawattuur (TWh) aan stroom, goed voor ruim een derde van de totale elektriciteitsmix. Het aandeel van windturbines steeg van 15 naar 18 procent. Zonnepanelen maakten in 2022 de sterkste groei door. Wekten ze in 2021 nog 11 procent van alle elektriciteit op, was dat afgelopen jaar al 16 procent.

België

Ons buurland België verbrak in 2022 verschillende records met wind alleen maar ook samen met zon. Dit meldt TSO Elia. In februari 2022 werd voor onshore wind het maandrecord gebroken met 677 GWh  windproductie. Tevens werd het jaarrecord gebroken: 4376 GWh (+9,9% ten opzichte van 2021).

On- en offshore windproductie samen bereikten op 28 december 2022 een nieuw record met een totale dagproductie van 105,2 GWh (het vorige record dateert van 4 mei 2021 en bedroeg 91 GWh). Op 28 december 2022 om 18.13 uur werd ook het productierecord voor windenergie gebroken (op kwartierbasis) met een productie van 4603 MW.

De productie van wind- en zonne-energie steeg in 2022 tot 17,4 TWh (ten opzichte van 15,2 TWh in 2021).Dit komt volgens Elia vooral door de progressieve toename van de geïnstalleerde productiecapaciteit voor onshore wind (+14%) en zonne-energie (+35%). De productie van offshore windenergie blijft stabiel en zal pas vanaf 2027-2028 voort toenemen. Ook de totale productie van windenergie met zonne-energie samen bereikte een nieuw absoluut record in 2022, namelijk 7112 MW op 11 mei. Dit komt overeen met 67% van het totale verbruik op kwartierbasis en het verbruik van 7 miljoen Belgen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk werd in het laatste kwartaal van 2022 het Britse record voor windproductie twee maal gebroken. In november was er een dag dat meer dan 70% van de elektriciteit werd geproduceerd uit windenergie. Op 22 december werd op één dag 21 GW windenergie opgewekt. Schotland loopt voorop wat betreft het aandeel in windenergieproductie.

Met 28,6% van de totale elektriciteitsproductie was windenergie na aardgas (38,5%) de grootste bron van elektriciteit in het VK. Hernieuwbare energie en kernenergie samen produceerden meer elektriciteit (49%) dan gas en steenkool samen (40%),

Spanje

In Spanje was windenergie zelfs de belangrijkste hernieuwbare energieproductie technologie. Volgens ramingen van Red Eléctrica de España (REE) komt de productie in 2022 van windenergie uit op meer dan 61.000 GWh. Dit is een nieuw record. In 2022 werd er 1.659 MW toegevoegd. De totale geïnstalleerde windenergiecapaciteit bedraagt momenteel 29.798 MW.  In totaal werd in 2022 in Spanje 4,6 GW aan hernieuwbare energievermogen toegevoegd. Meer dan 58% van de geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit in Spanje is reeds hernieuwbaar.

Denemarken

De elektriciteitsproductie uit wind en zon heeft volgens de Deense TSO Energinet in 2022 een Deens record gevestigd: 59,3% van het elektriciteitsverbruik. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van iets meer dan 47% in 2021. In 2022 waren er voor het eerst drie maanden waarin de elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-energie meer dan 70% van het elektriciteitsverbruik vertegenwoordigde. Dat gebeurde in februari, juli en november.

De groei is te danken aan de toevoeging van zonnepanelen maar ook draaide het offshore windpark Kriegers Flak voor het eerst een heel jaar volledig.

Duitsland

Volgens voorlopige gegevens van het bureau van de Werkgroep Statistiek Hernieuwbare Energie (AGEE-Stat) van het Federaal Milieuagentschap werd in 2022 in Duitsland ongeveer negen procent meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen dan in het voorgaande jaar.

De elektriciteitsproductie uit windenergie was in 2022 met 128 TWh (waarvan ca. 103 TWh van windturbines op land en ca. 25 TWh van windturbines op zee) 12 procent hoger dan in het windarme voorgaande jaar. De vorige piekwaarde van 2020 werd echter niet bereikt.

Duitsland heeft vorig jaar bijna 10 GW aan nieuwe onshore wind- en zonne-energiecapaciteit toegevoegd. Op land is ongeveer 2GW aan windcapaciteit toegevoegd, dat is een stijging van 23% ten opzichte van 2021. Dat brengt het totale cijfer voor wind op land op bijna 58GW. Wind op zee bleef op 8,1 GW. De extra netto capaciteit aan zon-PV is naar verwachting met 26% zijn gestegen tot 7,2 GW in 2022, waarmee de cumulatieve zonnecapaciteit meer dan 65 GW zal bedragen.

2023 zal moeten gaan tonen of Duitsland op de goede weg is om zijn ambitieuze doel om 80% van het bruto elektriciteitsverbruik van Duitsland in 2030 met hernieuwbare elektriciteit te dekken te bereiken. De overheid heeft een reeks wetten aangenomen om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, waaronder het zogenaamde ‘paaspakket’ in april 2022, waarin staat dat dit decennium gemiddeld 10 GW aan windenergie op het land en 22 GW aan zonne-energie per jaar moet worden geïnstalleerd.

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.