Vier Twentse gemeenten maken programmeringsafspraken met provincie over windenergie

| 10 april 2024

De vier Twentse gemeenten Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente maken samen programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel.

Binnen de aangewezen zoekgebieden van de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente kan tot 2030 een totaal maximum van 180 GWh aan windturbines worden gebouwd. Dat zijn omgerekend negen windturbines. Dat zijn de colleges van burgemeester en wethouders van die gemeenten overeengekomen met de provincie.

Afspraken onder voorbehoud

De afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring/instemming door de gemeenteraden. De gemeente Haaksbergen legt deze op 24 april voor aan de gemeenteraad en de gemeente Borne op 28 mei. De gemeenteraden van Hof van Twente en Hengelo worden geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

In Hengelo stelde de gemeenteraad twee zoeklocaties vast in de oksel van de A1-A35. Een TNO onderzoek naar mogelijke verstoring van windturbines op de radarsystemen van Thales moet duidelijkheid geven of de oksel ook werkelijk ontwikkellocaties krijgt. Bovendien moeten er dan nog de gangbare onderzoeken plaatsvinden rond bijvoorbeeld geluidsnormen.

Voor twee initiatieven in Hof van Twente en Haaksbergen is de procedure door de provincie al gestart. In Hof van Twente gaat het om een plan voor twee windturbines in Ambt Delden, op de grens van de gemeenten Hof van Twente en Borne. Dit plan, Wind voor Buren, is een initiatief van Annemarie en Bert Kristen uit Ambt Delden, energiecoöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie.

In Haaksbergen gaat het om een initiatief van Energiecoöperatie Haaksbergen en duurzaam energiebedrijf Pure Energie voor vier a vijf windturbines ten noorden van Buurse, Windpark Oude Buurserdijk.

Zodra de programmeringsafspraken van gemeenten met de provincie zijn bekrachtigd, kunnen zoeklocaties worden ‘open gesteld’ voor vergunningsaanvragen. De provincie kan dan aanvragen voor de bouw van windturbines, op basis van de programmeringsafspraken, weigeren als deze ruimtelijk ongewenst zijn. Bron: Gemeente Hengelo

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.