Vogels en Offshore windpark Egmond

| 10 april 2012

In opdracht van NoordzeeWind, een consortium van NUON en Shell, heeft bureau Waardenburg 4 jaar lang onderzoek gedaan naar de effecten van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) op vogels.

Het rapport over dit onderzoek is onlangs verschenen. Om vliegbewegingen te meten zijn in het windpark simultaan visuele waarnemingen gedaan en waarnemingen met geautomatiseerde radars (Merlin). Daarmee werden vliegbewegingen jaarrond, 24 uur per dag gevolgd, ook in het donker.

Welke soorten vliegen er in het windpark? Meeuwen vormden de hoofdmoot van de soorten. Aalscholvers gebruikten de meetmast en de turbines om op uit te rusten. Daarnaast vlogen er natuurlijk regelmatig pelagische zeevogels zoals jan-van-genten, zwarte zee-eenden en zeekoeten.

Ook kwamen er veel trekkende landvogels langs, zoals lijsterachtigen en kleine zangvogels, maar ook reigers en roofvogels.

Lees het hele artikel

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.