WeertEnergie en Eneco openen Windpark Weert

| 10 juni 2022
WeertEnergie en Eneco openen Windpark Weert

Fotograaf: Dion Huiberts

Vandaag werd Windpark Weert van Eneco en energiecoöperatie WeertEnergie officieel geopend. Het windpark langs de snelweg A2 bij Weert wekt naar verwachting jaarlijks 30.000 MWh aan groene stroom op. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 10.000 huishoudens.

Het windpark werd ’s middags geopend door burgemeester Raymond Vlecken en de nieuwe wethouder Lizbeth Steinbach van Weert. Dit geschiedde door de onthulling van een informatiebord dat bij het windpark staat.

’s Morgens hebben leerlingen van de groepen 5 en 6 van IKC Leuken een kunstwerk onthuld. Het kunstwerk is gebaseerd op de creaties van de kinderen die door RICK-docent en kunstenaar Emmy van de Venne samen zijn gevoegd tot een kunstwerk. Het metalen kunstwerk is gemaakt door Smolenaers Constructie en Plaatwerk uit Nederweert.

Windpark Weert

WeertEnergie en Eneco zijn beide voor de helft eigenaar van Windpark Weert. Enercon heeft de windturbines met 200 m tiphoogte geleverd. De bouw van Windpark Weert heeft een jaar in beslag genomen. De eerste windturbine stond in december 2021 overeind. De twee overige windturbines volgenden hierna. In maart werd gestart met proefdraaien.

Coöperatieve aanpak

WeertEnergie en Eneco hebben gekozen voor een coöperatieve aanpak bij de ontwikkeling van het windpark. Niet alleen is de directe omgeving nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen, ook was het uitgangspunt dat er profijt moest zijn voor de lokale gemeenschap. Ook zijn zoveel mogelijk lokale en regionale bedrijven bij de bouw betrokken.

Om invulling te geven aan de coöperatieve aanpak is het Gries Hej Windfonds opgericht. Naar verwachting stelt het Windpark jaarlijks ca. 30.000 euro per jaar beschikbaar vanuit de opgewekte energie uit het windpark. Met dat geld kunnen duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten worden gefinancierd in de omgeving van het windpark; binnen een straal van 3 km vanaf de middelste windmolen. Om dit te coördineren is een Stichtingsbestuur aangesteld met vertegenwoordigers uit de verschillende dorpskernen. Gezamenlijk bepalen zij welke projecten een bijdrage krijgen uit het fonds.

Cees de Haan, directeur Eneco Solar en Wind: “Als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties moeten we de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5°C. Daarom zet Eneco zich in om al in 2035 klimaatneu-traal te zijn en investeren wij in de opwek van meer duurzame zonne- en windenergie. Dat willen wij samen met anderen doen, met oog voor ieders belangen en het maatschappelijk belang. In het geval van windpark Weert is dit allemaal prachtig bij elkaar gekomen’.

Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie: “Wij geloven dat nu investeren in lokaal opgewekte duurzame energie belangrijk is voor onze toekomst. Dit willen we niet alleen doen, maar in samenspraak en betrokkenheid van de lokale omgeving. We zijn enorm trots, dat we met dit windpark zo’n grote bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de duurzame doelstelling van de gemeente Weert.”

Burgemeester Raymond Vlecken: “De gemeente Weert wil verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie. De huidige energiecrisis laat zien hoe belangrijk de deze onderwerpen zijn. Maar dit kan niet zonder draagvlak bij onze inwoners en een goede inpassing van duurzame energiebronnen in ons landschap. Samen met Eneco en WeertEnergie hebben we daar invulling aan kunnen geven door omwonenden in de directe omgeving nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het park. Maar ook door de oprichting van het Gries Hej Windfonds, waarmee jaarlijks geld terugvloeit naar de omgeving.”

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.