Windmolens uit Energie Akkoord zijn duurder

| 10 juni 2014

Volgens het Nationaal Kritisch Platform Windenergie kost uitbreiding offshore windparken 19 miljard euro meer en dus niet 3,7 miljard waar de SER en het ministerie van EZ hebben berekend. ECN heeft inmiddels via een brief gereageerd en verwerpt de beschuldiging van gekleurde informatie die ECN aan de SER heeft verstrekt.

“De rapporten met de berekeningen geven een veel te gunstig beeld van de economische gevolgen van windenergie”, aldus de wetenschappers. Volgens de wetenschappers is het getal 3,7 miljard euro veel te weinig en omvat het ‘slechts de investeringen in 2019 en 2020, zonder die voor het thans te bouwen park Gemini en zonder de aanzienlijke investeringen in de periode 2021 tot 2023′.

Ook de kostendaling van windenergie van 25 procent, waar het EIB mee rekent, wordt volgens de wetenschappers nergens onderbouwd. Er staat juist elke vijf jaar een kostenverhoging van 40 procent te wachten, waardoor ‘de investeringen gedurende de looptijd van het Energieakkoord vijf keer zo hoog zijn, niet 3,7 maar 19 miljard euro’.

windcertificaten

Lees meer en de brief die naar minister Kamp is verzonden.

Bron: EnergieOverheid

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.