Windpark Horst en Telgt gaat voor nagenoeg nul uur slagschaduw

| 10 oktober 2023

De initiatiefnemers van Windpark Horst en Telgt (Prowind en Veluwe-Energie) hebben na gesprekken met de provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en omwonenden van het toekomstige windpark besloten om de norm voor slagschaduw te verscherpen van circa zes uur per jaar naar circa nul uur per jaar.

Bron: Prowind

Hierdoor wordt voor omwonenden eventuele hinder van slagschaduw op hun woning maximaal beperkt. Software in de te bouwen windturbines zorgt ervoor dat de norm van circa nul uur per jaar wordt behaald. Om te zorgen dat deze niet wordt overschreden, worden de windturbines af en toe automatisch stilgezet.

Ronald van Veen, Wethouder gemeente Ermelo: “We zijn blij dat Prowind en Veluwe-Energie de norm voor slagschaduw naar (nagenoeg) nul terugbrengen. De energieopbrengst wordt hierdoor minder, maar voor de omwonenden is het een belangrijke stap om overlast te voorkomen. Door participatie met omwonenden is in belangrijke mate tegemoetgekomen aan hun zorgen.”

Slagschaduw

Tijdens half bewolkt weer met afwisselend zon en wolken kan er een korte periode slagschaduw ontstaan wanneer de zon tegen de bladen van de windturbines schijnt. Tot hoever deze schaduw reikt, is afhankelijk van de stand van de zon. Zo staat de zon hoger in de zomer dan in de winter wat ervoor zorgt dat de schaduw in de winter het langst is bij zonsopgang en -ondergang. Of iemand slagschaduw op zijn woning krijgt, is afhankelijk van de positie van de woning ten opzichte van de windturbine.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine veroorzaken?

Er is op dit moment geen landelijke norm voor slagschaduw. De oude landelijk slagschaduwnorm was dat een woning maximaal 17 dagen per jaar, 20 minuten per dag slagschaduw mocht hebben van windturbines. Hoewel er op dit moment geen norm van kracht is, nemen de initiatiefnemers de zorgen van de provincie, gemeenten en de omwonenden heel serieus en hanteren ze daarom een strengere norm van circa nul uur per jaar. Bij het toepassen van circa nul uur slagschaduw voldoet het windpark aan de nog vast te stellen landelijke norm van slagschaduw. Deze norm staat los van het aantal windturbines en de hoogte daarvan.

Kan men slagschaduw voorspellen?

Voordat de windturbines worden gebouwd, moeten de initiatiefnemers door middel van een slagschaduwonderzoek aantonen dat ze kunnen voldoen aan de slagschaduwnorm van circa nul uur. In dit onderzoek berekenen ze wanneer en op welk tijdstip op de dag de woningen in het gebied geraakt kunnen worden door slagschaduw. Wanneer de windturbines er staan, meet een lichtmeter op de windturbines of de zon schijnt en wanneer er schaduw kan optreden. Ook zit er speciale software in de windturbines die berekent wanneer er sprake is van slagschaduw en hoelang dit duurt. Om te zorgen dat de norm van circa nul uur per jaar niet wordt overschreden, worden de windturbines af en toe automatisch stilgezet. Dit kan enkele minuten duren. Dit is ook de reden dat precies nul uur per jaar niet haalbaar is.

Windpark Horst en Telgt

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 5 plus 2 windturbines. Windpark Horst en Telgt is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt. De provincie Gelderland werkt op dit moment aan het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP).

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.