Windturbines Zwijndrecht dichterbij

| 10 mei 2016

B & W van de gemeente Zwijndrecht vindt de eisen die de gemeenteraad stelt aan de komst van windturbines te zwaar. De gemeente moet voor 1 oktober een plek aanwijzen anders doet de provincie Zuid-Holland dit. De beste plek is de zuidkant van rangeerterrein Kijfhoek (tussen hogesnelheidslijn en het Develbos). De provincie heeft voornemens om windmolens te bouwen op industrieterrein Groote Lindt.

Tegen die wens  ontstond zo veel verzet, dat de gemeente zulke strenge eisen opstelde dat ze feitelijk onmogelijk werd. Een meerderheid van de gemeenteraad had die strenge eisen destijds het liefst gelijk al voor de hele gemeente vastgesteld. Louter vanwege de vraag of dat tactisch richting provincie wel verstandig was, gebeurde dat toen niet.

Daarvoor hebben b en w nu vier locaties laten onderzoeken op mogelijkheden en overlast van twee molens met een ashoogte van 100 meter: Kijfhoek-Noord, sportpark Bakestein, Kijfhoek-Zuid en de combinatie Hoge Nes/Polder Buitenland. De eerste twee plekken vielen al snel af. Het gevaar dat een vallende rotor een trein met gevaarlijke stoffen of sportende kinderen treft, is te groot.

De gemeenteraad besluit dinsdagavond 17 mei of het voorstel van burgemeester en wethouders goed genoeg is om de inspraak in te sturen. Als dat gebeurt, kan ze er in september een definitief besluit over nemen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Leo Oostlander schreef:

    Windmolens bij Kijfhoek van Eneco zijn in het verleden niet doorgegaan i.v.m. veiligheid.
    Het laatste ongeval ligt in al weken in het buro van de staatssecretatis in afwachting voor vrijgave.
    Barendrecht stelt voor om de windmolens langs De Oude Maas te plaatsen op de Maasvlakte/Noordzee.
    Mijn voorstel is dat Zwijndrecht hierbij aansluit.