Natuurvereniging houdt aanleg windpark tegen

| 11 augustus 2014

Namiro is een milieu en natuurvereniging die bij de gemeente Woensdrecht een zienswijze tegen de aanleg van een windturbinepark in de Woensdrechtse polder heeft ingediend. De gemeenteraad uit Woensdrecht besloot onlangs dat Eneco een vijftal windmolens wil bouwen bij de Kabeljouwbeek. In overleg met Namiro is hiervoor gekochten.

Namiro vindt dat de windturbines veel te groot en robuust zijn en het gezicht op de Brabantse wal bederven. Namiro stelt ook dat windturbines schade aanbrengen aan de Natura 2000 gebieden.  “De windmolens komen in een gebied met beschermde flora en fauna,” zegt De Blank. Hij vreest dat turbines de vogeltrek verstoren en dat vogels geraakt worden door de rotoren.

Namiro vindt dat de bewering van Eneco, dat het windturbinepark geen schade toebrengt aan flora en fauna ongegrond. “We vragen ons af of hierover wel deskundigen zijn geraadpleegd,” zegt De Blank. Namiro stelt ook dat de plaatsing van de windturbines in strijd is met de wet ruimtelijke ordening. Namiro verzoekt de gemeenteraad dan ook het besluit voor het aanleggen van het windturbinepark te heroverwegen.

Lees meer

nop agrowind rotorblad

Bron: De Stem

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Rotorblad, Windenergie, Windkaart, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.