Activiteitenbesluit noodzakelijk voor bouwen windturbine

| 11 mei 2016

Voor het bouwen van een windturbine is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk nodig (de voormalige bouwvergunning). Als ook een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (de voormalige milieuvergunning) nodig is wordt die in dezelfde omgevingsvergunning opgenomen.

Windenergieprojecten op zee en windparken (vanaf 3 windturbines) op land waarvoor een MER is opgesteld, moeten een Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen. Eén of twee opgestelde windturbines moeten een melding indienen bij het bevoegd gezag. Ongeacht het aantal moeten de windturbines voldoen aan de voorschriften in paragaaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit. Daarin worden eisen gesteld aan de slagschaduw van de wieken, de geluidhinder en de externe veiligheid.

Informatie? Energie Consult Holland B.V.

 

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.