The Crown Estate kondigt update aan over drijvende offshore wind leaseronde in Keltische zee

| 11 oktober 2022

Bron: The Crown Estate

The Crown Estate in het VK heeft ontwikkelaars bijgepraat over de opzet van de aanbestedingsprocedure voor het leasen van de zeebodem voor drijvende windenergie in de Keltische Zee.

Het Keltische Zee-programma is bedoeld om tegen 2035 4GW aan hernieuwbare energiecapaciteit terealiseren. Daarbij heeft de regio het economische potentieel om tegen 2045 nog eens 20GW op te nemen. Het programma zal niet alleen de ambities van het VK op het gebied van net-nul stimuleren en de energiezekerheid vergroten, maar ook nieuwe banen, vaardigheden en investeringen creëren, onder meer in Wales en het zuidwesten van Engeland.

Vormen van consortia

Dankzij de update kunnen potentiële ontwikkelaars consortia vormen en zich voorbereiden op de aanbesteding die medio 2023 van start gaat. De Crown Estate heeft de ontwikkelaars laten weten dat als onderdeel van hun deelname van hen wordt verwacht dat zij een plan indienen voor hun vroegtijdige investeringen ter ondersteuning van een internationaal concurrerende toeleveringsketen. De indiening van deze plannen, samen met andere juridische, financiële en technische elementen, zal bepalen of deelnemers in aanmerking komen om door te gaan naar de laatste fase van de aanbesteding.

Van ontwikkelaars die de aanbesteding winnen, wordt verwacht dat zij hun plannen bijwerken naarmate zij hun projecten ontwikkelen, zodat The Crown Estate en andere belanghebbenden weten hoe zij de ontwikkeling van de toeleveringsketen het best kunnen ondersteunen. De uiteindelijke gunning van een huurovereenkomst voor elke locatie wordt gebaseerd op de geboden prijs.

Na de aankondiging in juli van vijf brede ‘Areas of Search’ heeft The Crown Estate nu ‘Refined Areas of Search’ gepubliceerd, kleinere gebieden op de zeebodem waarbinnen in de toekomst projecten kunnen worden gevestigd. De oorspronkelijke gebieden 1 en 5 zijn niet meer in aanmerking genomen, terwijl in de gebieden 2, 3 en 4 vijf kleinere gebieden zijn aangewezen na overleg met diverse belanghebbenden.

De daaruit voortvloeiende vijf kleinere gebieden zullen de komende maanden verder worden verfijnd tot potentiële projectontwikkelingsgebieden, om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars toegang hebben tot drijvende offshore windlocaties die naar verwachting op korte termijn kunnen worden opgeleverd. Dit proces zal gestuurd blijven worden door een voortdurend overleg met belanghebbenden, waaronder vissersgemeenschappen en milieugroeperingen.

The Crown Estate streeft ernaar het leasingproces waar mogelijk te versnellen, om zo drijvende windenergie zo snel mogelijk op gang te brengen. De identificatie van projectontwikkelingsgebieden wordt tegelijkertijd uitgevoerd met de Habitats Regulations Assessment op planniveau, waarbij de mogelijke gevolgen van de leasing voor ecologisch waardevolle habitats worden beoordeeld. The Crown Estate zal ook technische en milieuonderzoeken uitvoeren voordat toestemming wordt verleend, zodat succesvolle bieders gegevens kunnen verstrekken om de oplevering van hun projecten te versnellen, mogelijk met vele maanden.  Bron: Crown Estate

Tags: , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.