DEME begint met aanleg grootste offshore windpark in België

| 11 september 2019

DEME’s installatieschip ‘Innovation’ begint met het transport van 58 funderingen en transitiestukken voor de installatie van het Seamade offshore windpark voor de Belgische Noordzeekust. De eerste vier funderingen werden geladen bij de SIF terminal aan de Maasvlakte in Rotterdam.

Met een capaciteit van 487 MW is SeaMade het grootste offshore windpark in België. SeaMade is een combinatie van twee offshore windprojecten, voorheen bekend onder de naam Mermaid (235 MW) en Seastar (252 MW).

DEME verzorgt de installatie van de 58 funderingen en alle inter-arraykabels, de twee offshore substations en de onderzeese hoogspanningskabels van 220 kV. In de lente van 2020 zullen de turbines met een capacitieit van 8,4 MW op de funderingen geplaatst worden. Voor het einde van 2020 zal SeaMade hernieuwbare energie voorzien voor 500.000 Belgische gezinnen.

België koploper
”Na maanden van zorgvuldige planning en engineering is het fantastisch dat de werken op zee van start gaan voor het grootste offshore windpark in België”, zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME. “Voorlopig is dit het laatste windpark in de Belgische Noordzee. Doordat ons land een koploper is wat betreft offshore windenergie, hebben we inmiddels een toonaangevende groep van Belgische bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van offshore windparken over de hele wereld. We zijn ervan overtuigd dat onze gecombineerde expertise ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van België om de offshore windcapaciteit tegen 2025 te verdubbelen tot 4 GW.”

Tweede ronde
“We zijn er trots op dat SeaMade de Belgische offshore windcapaciteit tot 2.262 MW zal opvoeren tegen 2020, precies zoals vooropgesteld werd door de Belgische federale overheid”, zegt Mathias Verkest, CEO van SeaMade.

De windcapaciteit zal jaarlijks meer dan 8 TWh produceren. Dat is ongeveer 10 procent van de totale elektriciteitsbehoefte. “Zelfs met de beperkte oppervlakte van de Belgische Noordzee is België wereldwijd de op vier na grootste producent van offshore wind. Na 2020 kan de offshore windenergiecapaciteit in de Belgische Noordzee verder ontwikkeld worden en verdubbeld tot minstens 4.000 MW. We hebben er vertrouwen in dat er oplossingen gevonden zullen worden die een adequate en tijdige netwerkconnectie mogelijk maken voor deze tweede ronde”, aldus Verkest.

Tags: , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Offshore Windparken

Reacties zijn gesloten.