Drentenaren willen tegemoetkoming overheid ivm komst 50 windturbines

| 11 december 2015

Dat is de uitkomst van een onderzoeksrapport naar de ontevredenheid van de omwonenden van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer (50 windturbines van 3 MW in opstelling van 7 lijnen) welke in de komende jaren in Drenthe zal worden gebouwd. En minister Kamp heeft hierop gereageerd middels een brief naar de Tweede Kamer.

Omwonenden hebben suggesties gedaan over het ontsluiten van het gebied (glasvezel, infrastructuur) en het koppelen van problemen waar het gebied mee te kampen heeft, zoals krimp, werkgelegenheid en het teruglopen van welzijnsvoorzieningen.

Kamp zal samen met de provincie Drenthe en initiatiefnemers van het windpark op korte termijn bekijken hoe met een brede gebiedsgerichte aanpak de opbrengsten van het windpark het gebied verder kunnen versterken en mogelijke nadelige effecten kunnen worden gemitigeerd.

Ook zullen de mogelijkheden van het reduceren van verlichting op de windturbines (‘obstakelverlichting’). En maatregelen ten behoeve van economische structuurversterking van de regio worden bekeken. 

Lees het rapport

Lees kamerbrief

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.