Eneco suggereert meer subsidie wind op zee

| 11 april 2010

De directeuren van Triodos Bank en energiebedrijf Eneco zaten in een gesprek met duurzaam tijdschrift P+ wat te filosoferen over de financiering van windenergie op zee en Eneco opperde daarbij een constructie waarmee op land al een experiment loopt. Triodos wil een fonds oprichten voor de miljoenen die de gemeenten ontvangen voor de verkoop van de aandelen NUON en Essent.
Maar waarom zou je ook niet de bewoners van Den Haag rechtstreeks laten investeren in wind op zee ? En de zogenaamde “eigenlevering” via het openbare net is dan een uiterst lucratieve constructie. Eneco doet dat al in een proef met windmolencoöperatie “De Windvogel” bij een Lagerwey in Bodegraven.

De filosofie is dat als je eigenaar van de molen geen energiebelasting en BTW over de geleverde stroom hoeft te betalen, ook niet als die molen niet direct aan je eigen huis levert (“achter de meter”, zoals bij een zonnepaneel). Het moet nog wel erkend worden en minister van der Hoeven heeft de constructie al verworpen (zie nieuwe ronde windmolencoöperaties) maar Eneco geeft het niet op want het scheelt zo’n 10-12 cent aan energiebelasting en BTW per kWh.

“De fiscus hoeft alleen maar de vrijstelling te erkennen”, zegt directeur Bierman in het gesprek Een forse subsidie dus (want minder belasting betalen is natuurlijk ook een vorm van subsidie) maar men is graag bereid om afstand te doen van de (veel lagere) SDE-subsidie. Hoe hoger de energieprijs hoe lager de SDE en hoe groter het relatieve belastingvoordeel van “eigenlevering”.

Tegenwoordig moet en is alles “slim” maar bovenstaande illustreert maar weer eens dat het toch weer heel vaak gaat om nog wat sneller aan meer geld te komen. Maar zeker voor windenergie zou toch vooral voorop moeten staan om systemen te bedenken die er voor zorgen dat het steeds wat goedkoper wordt in plaats van duurder. Met “eigenlevering via het openbare net” krijgen we de leuze “windmolens draaien op subsidie” nooit uit de wereld.

Zie het artikel en interview in P +

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.