ENGIE Solutions en Iemants scoren HKWA offshore transformatorstation contract

| 11 december 2020

© TenneT

TenneT heeft een joint venture van ENGIE Solutions en Iemants het contract gegund voor het offshore transformatorstation Hollandse Kust west Alpha (HKWA). Het transformatorstation wordt volgens planning in 2024 in gebruik genomen.

Eerder dit jaar won het consortium al het contract voor de bouw en installatie van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (noord). Beide contracten volgen op een Europese aanbesteding van TenneT die eerder dit jaar werd uitgeschreven.

Het HKWA-contract omvat de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation. De bovenbouw (topside) en het onderstel (jacket) worden apart van elkaar op land gebouwd en op zee met behulp van een kraanschip op locatie geïnstalleerd.

Standaard ontwerp
Het HKWA station maakt onderdeel uit van de standaardisatie van 700MW platforms dat door TenneT geïntroduceerd is. Dit moet zorgen voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. Volgens het ontwerp is het onderstel 49 meter hoog en bestaat uit 1.930 ton staal. Deze staalconstructie wordt met heipalen op 28 meter waterdiepte stevig verankerd in de zeebodem. Daarop komt de bovenbouw met drie (binnen)verdiepingen en een buitendek. Deze bovenbouw weegt circa 4.300 ton en is 47 meter lang, 35 meter breed en 25 meter hoog (exclusief antennetoren en bovendekkraan).

De offshore platforms Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)worden de vijfde en zesde grootschalige netaansluitingen voor windenergie op zee in Nederland die door TenneT worden gebouwd en geëxploiteerd. In 2020 zijn de eerste hoogspanningsverbindingen voor de windparken bij Borssele al in gebruik genomen, in 2022 volgen de aansluitingen voor Hollandse Kust (zuid). TenneT realiseert tot 2030 circa 9,6 GW aan hoogspanningsverbindingen in de Nederlandse Noordzee.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.