Equinor en Polenergia ontvangen CfD voor twee Poolse offshore windparken

| 11 mei 2021

© Baltyk3.pl

Het Poolse Energy Regulatory Office (ERO) heeft op 4 mei j.l. Contracts for Difference (CfD) verstrekt voor de geplande offshore windparken Baltyk II en Baltyk III, de eerste twee windparken van het Poolse ontwikkelplan voor offshore windenergie.

Projecteigenaren van de twee windparken zijn op 50/50 basis het Noorse energiebedrijf Equinor en het Poolse energiebedrijf Polenergia. Het bedrag van de CfD is PLN (Poolse Sloty) 319,60/MWh (70 Euro/MWh) gedurende 25 jaar. Het CfD contract moet nog goedgekeurd worden door de EU.

Baltyk II en Baltyk III hebben elk een gepland vermogen van 720 MW. Polen heeft de ambitie om in 2030 over 5,9 GW offshore windenergie te beschikken en in 2040 over 11 GW. De locatie van Baltyk II en Baltyk III is respectievelijk 27 en 40 km ten noorden van de havenplaats Leba.

Equinor is in de samenwerking met Polenergia verantwoordelijk voor ontwikkeling, bouw en operationeel beheer van de windparken. Het Noorse energiebedrijf stapte in 2018 in de Poolse offshore windenergiemarkt door een 50% aandeel te verwerven in de geplande offshore windenergieparken Baltyk II en Baltyk III. In 2019 heeft Equinor ook nog een 50% aandeel verworven in het offshore windpark Baltyk I met 1.560 MW gepland vermogen. Dit park komt ca. 40 km verder noordelijk van Baltyk III te liggen.

Geplande inbedrijfstelling in 2026

Op voorwaarde dat alle vergunningen beschikbaar zijn en de projecteigenaren de definitieve investeringsbeslissing hebben genomen zou in 2024 met de bouwwerkzaamheden voor Baltyk II en Baltyk III gestart kunnen worden. De eerste windturbines zouden dan in 2026 operationeel zijn.

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.