EU zag 33% stijging in nieuwe windcapaciteit in 2022 maar loopt tegen uitdagingen aan

| 11 januari 2023

De EU heeft in 2022 15 GW aan nieuw windvermogen geïnstalleerd. Dat is een derde meer dan in 2021. Dit blijkt uit de voorlopige installatiecijfers voor 2022 van WindEurope. De Europese windorganisatie benadrukt echter dat Europa de vergunningverlening moet blijven vereenvoudigen en zwaar moet investeren in zijn windenergieketen om zijn energie- en klimaatdoelstellingen te halen.

Volgens WindEurope was onshore wind goed voor 90% van de nieuwe windcapaciteit. Bijna al deze nieuwe onshore windparken bevonden zich op nieuwe greenfields. Oudere windparken zijn niet veel vernieuwd. Een gemiste kans volgens WindEurope: gemiddeld verdrievoudigt het vermogen van een windpark met een kwart minder turbines.

Meer hernieuwbare elektriciteit per GW

De nieuwe windparken van vandaag produceren meer elektriciteit per MW dan vroeger. Nieuwe onshore windparken hebben gemiddelde capaciteitsfactoren van meer dan 35%. Nieuwe offshore windparken leveren capaciteitsfactoren van 50%. Moderne onshore turbines produceren gemiddeld 3 TWh elektriciteit per jaar per geïnstalleerd GW; moderne offshore turbines gemiddeld 4,4 TWh per jaar.

Versoepeling bij vergunningen

De toename van nieuwe installaties is een bemoedigend resultaat gezien de overlappende uitdagingen waarmee de sector in 2022 werd geconfronteerd maar is volgens WindEurope nog steeds veel minder dan wat Europa moet bouwen om zijn klimaat- en energiezekerheidsdoelstellingen te halen. Het tekort is grotendeels te wijten aan knelpunten bij de vergunningverlening. 80 GW aan windenergieprojecten zit momenteel vast in vergunningsprocedures in heel Europa. Deze moeten zo snel mogelijk worden vrijgemaakt. De REPowerEU-maatregelen inzake vergunningen zullen helpen. En sommige regeringen nemen op nationaal niveau al maatregelen om de zaken te verbeteren.

Meer investeringen nodig

Een combinatie van inflatie en ongunstige overheidsinterventies op de elektriciteitsmarkten ondermijnt de investeringen in nieuwe windparken. In de eerste 11 maanden van 2022 werd in totaal in slechts 12 GW aan nieuwe capaciteit geïnvesteerd. Dit is volgens WindEurope aanzienlijk minder dan het tempo van de nieuwe investeringen die nodig zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 te halen. De EU moet Europa weer aantrekkelijk maken voor investeringen in duurzame energie, aldus Giles Dickson, CEO van WindEurope.

De komende hervorming van de elektriciteitsmarkten door de EU moet investeerders meer duidelijkheid verschaffen over de toepasselijke regels. De vrijheid die de lidstaten in de noodmaatregelen van vorig jaar hebben gekregen om hun eigen nationale regels vast te stellen, heeft investeerders afgeschrikt. Zij investeren in plaats daarvan in de VS, Australië en elders. De EU is momenteel niet aantrekkelijk voor grote investeerders in duurzame energie.

Tegelijkertijd is de vraag naar windenergie onder industriële consumenten in Europa nog nooit zo groot geweest. Zij willen meer windenergie om hun activiteiten koolstofvrij te maken. Het aantal zakelijke PPA’s voor hernieuwbare energie hield in 2022 redelijk stand, maar zou veel hoger zijn geweest als er meer investeringen in nieuwe windparken waren gekomen.

Uitdagingen voor de toeleveringsketen

2022 was een moeilijk jaar voor de toeleveringsketen voor windenergie. De inflatie heeft de Europese turbinefabrikanten en -leveranciers hard getroffen. Zij worden nu geconfronteerd met een reeks overlappende uitdagingen: inflatie bij belangrijke inputs en grondstoffen, disfunctionele handelsstromen en knelpunten bij de inkoop van sommige materialen en componenten, plus een slecht veilingontwerp in sommige landen.

Europa moet investeren in zijn industriële basis om de schone en digitale transitie tot stand te brengen. Niet in de laatste plaats om de uitgebreide beleidsondersteuning voor groene technologieën die in andere delen van de wereld wordt geboden, zoals de US Inflation Reduction Act, te evenaren. De EU, de nationale regeringen en de EIB moeten allemaal een rol spelen bij de ondersteuning van investeringen in nieuwe en verbeterde productiefaciliteiten voor windenergie.

“De stijging van 33% in nieuwe installaties vorig jaar toont aan dat de Europese windindustrie de uitdaging aangaat. Maar de huidige kostendruk laat onze bedrijven weinig ruimte voor dringend noodzakelijke nieuwe investeringen. Als de EU haar energie- en klimaatdoelstellingen serieus neemt, moet zij deze investeringen in onze toeleveringsketen vergemakkelijken: fabrieken, geschoolde werknemers, netwerken, grondstoffen en schepen”, aldus Giles Dickson.

Bekijk ook de video met Giles Dickson.

WindEurope zal in maart de volledige jaarstatistieken en de vijfjarige vooruitzichten publiceren. Bron: WindEurope.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.