Flinke wijzigingen SDE+ subsidie 2015

| 11 november 2014

Op 11-11-14 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer een kamerstuk (11 pagina’s) ontvangen van minister Kamp (Economische Zaken, VVD). Net als in 2014 wordt voor het komende jaar 2015 een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023.

Voor het komende jaar worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Mogelijkheden voor banking worden uitgebreid. Het wordt mogelijk gemaakt om energieproductie die hoger is dan de jaarlijkse subsidiabele productie mee te nemen en te benutten in latere jaren als de productie tegenvalt. Het blijft mogelijk om gemiste productie in een extra jaar aan het eind van het subsidieperiode in te halen. De risico’s voor projecten worden door deze uitbreiding verminderd en daardoor zijn projecten beter financierbaar.
 • Banking geldt ook voor nieuwe wind-projecten (m.u.v. projecten in de overgangsregeling voor wind op land). Wel wordt de windfactor vervangen.
 • Subsidie wordt in 2015 afhankelijk van de windsnelheid in het gebied waar de windmolens worden geplaatst. Hoe meer wind in een gebied hoe minder subsidie nodig.
 • De generieke maximering op vollasturen voor wind op land wordt vervallen. Hierdoor worden windprojecten gestimuleerd om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te produceren en voor de meest efficiënte windturbines te kiezen. Dus geen onderscheid meer tussen windturbines groter dan of gelijk aan dan wel kleiner dan 6 MW.
 • Er komt eenmalig in 2015 een overgangsregeling voor projecten die in een vergevorderd stadium zijn van hun ruimtelijke inpassing.
 • Voor de vervanging van windturbines zal in de SDE + in 2015 een categorie worden opgenomen waarbij in het basisbedrag rekening wordt gehouden met de reeds bestaande infrastructuur en apparatuur en een lager risicoprofiel van 1 op 1 vervangingen. (Denk hierbij aan de praktijk in Flevoland en ook andere provincies om bestaande windturbines te vervangen voor identieke nieuwe subsidies om een hoger subsidiebedrag op te strijken.)
 • Nieuwe categorie wind op dijken wordt in 2015 geopend. Het plaatsen van windturbines op dijken brengt extra kosten met zich mee.
 • Grondkosten worden aangepast omdat deze in vergelijking tot andere landen te hoog zijn.
 • Het rijk heeft de regie om locaties uit te zoeken voor windparken op zee. En zal per jaar twee kavels van 350 MW tenderen waarop projectontwikkelaars kunnen bieden en inschrijven.

Daarnaast komt er eind 2015 een aparte tender wind op zee voor 700 MW. Het budget wordt later bekend gemaakt. De SDE+ 2014 is nog open. Aanvragen kunnen nog gedaan worden tot en met 18 december 2014. Tot 4 november is voor 5,1 miljard euro subsidie aangevraagd. Dit is 1,6 miljard meer dan het opengestelde budget.

Lees meersde subsidie

 1. kamerbrief-over-sde-2015
 2. kamerbrief-over-sde-2015
 3. Windsnelheid_per_gemeente_in_Nederland

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.