Gemeente Heumen gaat voor windenergie

| 11 december 2017

Nadat de gemeenteraad van Heumen (vlakbij Nijmegen) begin 2017 de kadernota windenergie heeft aangenomen is er door initiatiefnemer De Wolff Windenergie Nederland samen met een aantal grondeigenaren gewerkt aan een plan. De plannen voor realisatie van windenergie verkeren nog in de beginfase en de omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd middels een brief. 

Hopelijk zal de gemeente de regie nemen en dit plan bespreekbaar maken met belanghebbenden, initiatiefnemers en omwonenden. Zo kan beoordeeld worden of er op de juiste manier toegewerkt wordt naar het einddoel en of de initiatiefnemers dus door mogen gaan met hun plannen. Zo is ook de dialoog met actiegroep Windkracht cruciaal om te komen tot een goede oplossing.

Een oplossing waarbij de bewoners meeprofiteren (bijvoorbeeld door oprichting van een burgercoöperatie) de voorkeur verdient boven een situatie waar de opbrengst enkel terugvloeit naar een commerciële partij. De realisatie van Heumense windenergie kan alleen winnaars hebben als tevreden bewoners met inspraak in de besluitvorming die meedelen in de winst en zo samenwerken naar de beoogde klimaatneutraliteit.

Bron: Brug van Nijmegen, huis aan huis blad

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.