Gemeente Raalte ziet mogelijkheid voor vier windturbines tussen Raalte en Heeten

| 11 april 2024

Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft een voorstel voorgelegd bij de gemeenteraad om een gebied tussen Raalte en Heeten en ten westen van landgoed Schoonheten aan te wijzen als potentieel gebied voor maximaal vier windturbines.

Het gebied wordt opgenomen in de afspraken met de provincie.  In de afspraken staat de hoeveelheid energie die maximaal opgewekt mag worden in GWh. Dit is voor dit gebied 80 GWh, dat staat gelijk aan vier windturbines die ieder 20 GWh opwekken. Dit is de minimale eis van de provincie.

Het gebied tussen Raalte en Heeten blijft over nadat in kaart is gebracht waar het niet mogelijk is om een cluster van vier windturbines neer te zetten. Met het aanwijzen van dit gebied sluit het College de rest van de gemeente Raalte dus uit als gebied voor grootschalige windenergie.

Een initiatiefnemer kan een plan indienen voor 4 windturbines. De provincie neemt het plan vervolgens in behandeling. Als dit gebeurt, dan betrekt de initiatiefnemer omwonenden bij de plannen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er extra lokale voorwaarden worden meegegeven.

Op 24 april wordt op een nog nader te bepalen locatie een informatieavond georganiseerd voor inwoners. Zij kunnen ook online reageren op het voorstel.

De gemeenteraad spreekt op 16 mei tijdens een rond-de-tafelgesprek over het voorstel. Inwoners kunnen hier inspreken. Bron: Gemeente Raalte

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.