Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân nemen Nij Hiddum-Houw windturbines van Vattenfall over

| 11 mei 2023

Energiebedrijf Vattenfall heeft zijn vier windturbines van Windpark Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd in de provincie Friesland verkocht aan de gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân.

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Windpark Nij Hiddum-Houw bestaat uit negen Enercon, type E136 EP5, windturbines, met elk een ashoogte van 109 meter, rotordiameter van 136 meter, een tiphoogte van 177 meter en een vermogen van 4,65 MW. Eind 2022 werd de bouw hiervan afgerond. Medio augustus dat jaar werd al de eerste stroom aan het net geleverd. Met een opgesteld vermogen van bijna 42 MW produceren de windturbines straks 160.000 MWh per jaar.

Het Nij Hiddum-Houw project is een initiatief van Vattenfall en Gooyum-Houw BV , een samenwerkingsverband van 45 particulieren en bedrijven uit de omgeving. Vattenfall is eigenaar van vier windturbines en Gooyum-Houw BV van de overige vijf windturbines. De negen windturbines vervangen kleinere windturbines in de regio.

Gisteravond heeft Vattenfall zijn vier windturbines in Windpark Nij Hiddum-Houw overgedragen aan de gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân. De 2 overheden investeren samen ongeveer 40 miljoen euro. Met de windturbines kunnen de gemeente en het waterschap het eigen stroomverbruik duurzaam opwekken. Volgens wethouder Henk de Boer is met de aankoop een betere verdeling tussen de lusten, lasten en zeggenschap voor omwonenden mogelijk.

Meeprofiteren door aankoop obligaties

De omgeving van Windpark Nij Hiddum-Houw kan meeprofiteren door obligaties te kopen. Omwonenden ontvangen binnen nu en 3 weken een uitnodiging voor 1 van de 6 informatieavonden over het obligatietraject. Tijdens deze avonden krijgen ze informatie over het kopen van obligaties, de inkomsten en de start van de obligatie-uitgifte. Er worden in totaal 10.000 obligaties uitgegeven.

Gebiedsfonds voor sociale en culturele initiatieven

Naast de aankoop van obligaties kan de omgeving ook meeprofiteren van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. Omwonenden kunnen met geld uit dit fonds sociale en culturele projecten in het gebied binnen 6 kilometer rondom het windpark betalen. Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.