Gemeenteraad Sittard-Geleen akkoord met omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord

| 11 oktober 2020

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdag 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord in Zuid-Limburg. Dit meldt initiatiefnemer ENGIE Energie Nederland BV.

Windpark Holtum-Noord omvat drie windturbines op het bedrijventerrein Holtum-Noord in de gemeente Sittard-Geleen. ENGIE heeft in januari dit jaar hiervoor de omgevingsvergunning aangevraagd.

De drie windturbines moeten gaan bijdragen aan de ambitie van de gemeente Sittard-Geleen om in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Samen met met belangstellenden is een profijtplan opgesteld zodat de directe omgeving ook profiteert van de komst van de turbines, bijvoorbeeld door middel van een omgevingsfonds, financiële participatie, concurrerend energietarief en groenregeling voor buren. Dit was een voorwaarde voor de gemeente. De verdere invulling moet de komende tijd opgepakt worden, zo meldt ENGIE.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen lag van 20 mei tot 1 juli dit jaar ter inzage. Er zijn in totaal 100 zienswijzen ingediend tegen deze ontwerpverklaring. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de verklaring kan nog binnen zes weken na de datum van de officiële bekendmaking beroep aantekenen tegen het besluit van de gemeente.

Zodra de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen de windturbines worden gerealiseerd. Dan kan ook een keuze gemaakt worden wat betreft type turbine. “Het is belangrijk dat met de keuze voor een bepaalde turbine overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen”, zegt wethouder Kim Schmitz. “Met ENGIE is daarom afgesproken dat ze bij de definitieve keuze de nieuwste ontwikkelingen onderzoeken.”

ENGIE is in afwachting al bezig met de voorbereidingen zoals de aanvraag van de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking). Volgens het bedrijf kan het naar verwachting bij elkaar drie jaar duren voordat het windpark er komt en operationeel is.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.