Hierden tegen komst windturbines

| 11 november 2015

Een aantal bewoners in de gemeente Hierden is tegen de komst van 4 – 6 windturbines op industrieterrein Lorentz. Waardevermindering woningen, slagschaduw en geluidshinder zijn de bezwaren. Afgelopen week organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst. 

In 2014 besloot de gemeente Harderwijk dat ze willen meewerken aan de komst van windturbines op een drietal locaties: in het Strokelbos, bij de haven van Lorentz II langs de rand van het Veluwemeer en aan de noordzijde van Lorentz III. Voorwaarde is dat inwoners en ondernemers van Harderwijk (mee)profiteren van de energie-opbrengsten die de windmolens gaan leveren.

De verwachting is dat de molens in 2019 gebouwd worden. Harderwijk loopt met die planning voorop op andere gemeenten in de regio. De gemeente wil liever zelf regie houden, omdat anders de rijksoverheid wel eens met een inpassingsplan kan komen, waarin gemeenten verplicht worden turbines te plaatsen.

2019 zou voor de provincie Gelderland nèt op tijd zijn om haar afspraak met het rijk na te komen om in 2020 ten minste 230 MegaWatt aan windenergie het jaar 2031 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen met 45 procent ten opzichte van 2010. Naast allerlei energiebesparende maatregelen vormt het opwekken van duurzame energie uit wind in de gemeenteplannen zo ongeveer de hoofdmoot.

1e trein in Belgie rijdt op windenergie

Windenergie in Hierden stuit op bezwaar omwonenden

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.