Kamp reageert op onderzoeken naar kosten windenergie op Zee

| 11 november 2014

Minister Kamp reageert middels een brief op kamer vragen. Kamp gaat in op de resultaten van de onderzoeken van ECN, DNV-GL naar kosten op zee. Het uitgangspunt van een kostenbesparing van 1,2 miljard euro is een ontwerp van TenneT voor het net op zee, waarbij platforms worden gebruikt waarop 700 MW aan windenergievermogen kan worden aangesloten.

Conclusie is dus dat in de gebieden 700 MW of een veelvoud daarvan gerealiseerd moet worden. Het in het geheel niet gebruiken van de 12-mijlszone betekent dat de resterende gebieden voor de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust bij lange na niet groot genoeg zijn voor (meerdere) parken van 700 MW.

Hierdoor zou in het gebied Noord-Hollandse kust geen windpark en in het gebied Zuid-Hollandse kust slechts 1 windpark van 700 MW gerealiseerd kunnen worden. Dit is een verlies van 1.400 MW t.o.v. de uitrolstrategied van het kabinet.

Deze moet dan in verder weg gelegen gebieden gerealiseerd worden (Hollandse kust West en IJmuiden Ver).

Ook reageert Kamp op het rapport van CE Delft en Ecofys Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Een drietal belangrijke factoren zijn de kosten en baten van wind op zee in hoge mate beïnvloeden:

1. Het effect van wind op zee op het terugdringen van CO2-emissies

2. De veronderstelde ontwikkeling van kosten van wind op zee;

3. De veronderstelde ontwikkeling van de elektriciteitsprijs.

MKBA’s (maatschappelijke kostenbatenanalyses) dienen als onderbouwing voor de besluitvorming, maar de besluitvorming zelf vraagt ook om een politieke afweging.

Lees hier de kamerbrief-over-onderzoeken-en-documenten-met-betrekking-tot-wind-op-zee

kamp

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Klimaatverandering, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.