Liander opent loket voor aanvraag transportindicatie in aanloop naar opening SDE++ 2023 ronde

| 11 augustus 2023

Op 5 september opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++ subsidieronde 2023. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling is een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Liander opent op 7 augustus zijn online loket waar ondernemers in Friesland, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland een aanvraag voor een transportindicatie kunnen doen.

De transportindicatie is een verklaring van de netbeheerder, die aangeeft dat het elektriciteitsnet op het moment van aanvragen voldoende capaciteit biedt voor duurzame opwekprojecten, zoals zonnedaken, zonneweiden en windturbines.

Transportindicatie is geen garantie

Liander geeft alleen transportindicaties af voor gebieden waar op het moment van aanvraag voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. Op dit moment is op veel plaatsen de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, waardoor er pas weer plaats is voor nieuwe initiatieven nadat het net is uitgebreid.

De verklaring is een momentopname en biedt geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst beschikbaar is. Tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de opdrachtverstrekking aan Liander bevindt zich een flinke tijd doordat verschillende procedures moeten worden doorlopen. In deze tussenliggende periode kunnen er andere nieuwe duurzame opwekprojecten in een gebied worden gerealiseerd. Daardoor kan het elektriciteitsnet hier alsnog zijn maximale capaciteit hebben bereikt. In dat geval moeten producenten die een transportindicatie hebben ontvangen wachten met leveren van stroom totdat Liander het net heeft uitgebreid of andere oplossingen heeft ingezet.

Voor bedrijven die hun duurzaam opgewekte energie willen leveren heeft Liander een stappenplan opgesteld. Hierin legt de netbeheerder uit welke stappen een producent van duurzame energie moet doorlopen om teleurstellingen te voorkomen. Liander adviseert producenten om ná het verkrijgen van de subsidie eerst de benodigde netcapaciteit te contracteren voordat er investeringen worden gedaan.

Meer congestiegebieden

Bijna 60% van de projecten die van Liander in 2022 een transportindicatie ontving, bevindt zich in Flevoland, Gelderland of Friesland. In grote delen van deze provincies heeft het elektriciteitsnet van TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, zijn maximale capaciteit bereikt. Daarom heeft TenneT onderzocht of het mogelijk is om door middel van flexibel gebruik van het net meer ruimte te creëren. Gebruikers van het elektriciteitsnet ontlasten dan tegen een vergoeding op drukke momenten het elektriciteitsnet. Hierdoor is op sommige plaatsen extra ruimte ontstaan op het net, waardoor meer partijen kunnen worden aangesloten.

Helaas is de capaciteit niet voldoende om alle klanten op de wachtlijst aan te sluiten. Pas na verzwaring van het net door TenneT is er meer ruimte voor nieuwe initiatieven om grootschalig duurzame energie op te wekken. Hierdoor ontstaat extra ruimte op het bestaande net en kunnen er meer partijen worden aangesloten. Naar verwachting zal dit nog enkele jaren duren. Dit kan betekenen dat een verkregen SDE-beschikking niet gerealiseerd kan worden, omdat er niet tijdig transportcapaciteit beschikbaar is.

Snelle ontwikkelingen

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld maar is niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er steeds meer drukte op het net. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit kost veel tijd, met name door het grote tekort aan technici, gebrek aan ruimte voor nieuwe elektriciteitsstations en verouderde wet- en regelgeving. Bron: Liander

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.