LTO Noord zet kleine maar mooie stappen in ambitie windenergie

| 11 december 2023

LTO Noord heeft de afgelopen jaren kleine stappen gezet in het behalen van hun ambitie voor windenergie. Provinciale omgevingsplannen en afwegingen die de gemeenten maken met betrekking tot bestemmingsplannen maken dat het proces niet sneller verloopt.

 

Dit meldt LTO Noord. Zij spraken hierover met Wouter Veefkind en Gert-Jan van Essen, projectleiders ‘Duurzame Energie’.

Experimenteerruimte bij gemeenten

LTO Noord heeft enkele gemeenten in het Westen van het land weten te inspireren om te experimenteren met de maximale hoogte van (nieuwe) boerderijwindmolens. Gert-Jan zegt hierover: “We hebben bij meerdere agrarisch ondernemers gekeken in hoeverre boerderijwindmolens van 15 meter, 25 meter of zelfs hoger kunnen passen. Hierbij keken we onder andere naar de bedrijfssituatie en berekenden we de wenselijke hoogte voor het gewenste rendement.”

“Hierover hebben we advies uitgebracht richting de desbetreffende gemeenten, wat er mede voor gezorgd heeft dat ze nu enkele pilotprojecten willen draaien met grotere hoogtes”, aldus Gert-Jan. Wouter vult aan: “De provincie Zuid-Holland doet eveneens een studie om iets meer ruimte in hogere boerderijmolens toe te staan”

Visie windenergie in Flevoland

In Flevoland is het gelukt om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Gert-Jan zegt hierover: “We weten wat de wensen van onze Flevolandse afdelingen zijn en we hebben in kaart gebracht welke ondernemers ermee aan de slag willen. Deze input hebben we verwerkt in een gezamenlijke visie op windenergie en onze ambitie is om hiermee aan de slag te gaan samen met de gemeenten en Provincie Flevoland.”

Wouter vult aan: “Doordat we de afdeling een combinatie tussen draagvlak en cijfermatige onderbouwing konden aanleveren, blijken deze boerderijwindmolens nu toch te overwegen.”

Pleitnota voor handhaving ISDE

“We zijn al een tijdje actief met projecten op het gebied van windenergie en beschikken daardoor over heel veel informatie. LTO heeft ons daarom gevraagd mee te schrijven aan een nota waarin we vragen om de ISDE-subsidie te handhaven”, zegt Wouter trots. “Zonder ISDE zijn boerderijwindmolens lastig haalbaar.”

“Samen met LTO, Friesland Campina en EAZ Wind schreven we een pleitnota voor de commissie ‘Energie & Wind’ van de Tweede Kamer. Zonder ISDE zijn boerderijwindmolens lastig haalbaar en dat schaadt de ambities van de regering op het gebied van duurzame energie.”

“Op 10 oktober 2023 werd duidelijk dat in 2024 ook stimulering komt voor boerderijwindmolens”, aldus Wouter.

Het zijn nog kleine stappen. Dat het niet snel gaat heeft vaak te maken met provinciale omgevingsplannen en afwegingen die de gemeenten maken met betrekking tot bestemmingsplannen, aldus LTO Noord.

Nu wijzer dan een jaar geleden

Gert-Jan zegt: “We zijn nu veel wijzer dan een jaar geleden. We hebben meer gegevens en meer kennis over windenergie. Dat leidt ertoe dat we sneller kunnen rekenen met de verschillende variabelen en gemakkelijker kunnen adviseren met betrekking tot de vele type windmolens. Al met al kunnen we onze leden nu veel beter van dienst zijn, zowel projectmatig als voor de individuele agrarische ondernemer.” Bron tekst en afbeelding: LTO Noord

Tags: , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.