Mogelijk eerste windturbine in Twente (Goor)

| 11 maart 2016

Energie coöperatie Hof van Twente (ECHT) en Raedthuys Pure Energie uit Enschede laat weten dat er mogelijk een windturbine op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor komt. Dat laten Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie uit Enschede weten. Samen werken zij aan een plan om lokaal duurzame energie op te wekken in Goor.

 

Beide partijen verwachten dat het mogelijk is om één moderne windmolen te bouwen met een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 140 meter. Naar verwachting kan er op deze locatie jaarlijks maximaal 9 miljoen kWh duurzame elektriciteit worden opgewekt. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens.

 

Momenteel worden er diverse onderzoeken gedaan naar onder andere geluid, slagschaduw, veiligheid en de invloed op natuur. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het realiseren van een windmolen op deze locatie haalbaar is.
Het initiatief voor een windmolen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek past binnen het beleid van de gemeente Hof van Twente. In oktober 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen’ vastgesteld. Deze beleidsnota maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, windmolens binnen de gemeente te realiseren.

 

ECHT en Raedthuys Pure Energie hebben inmiddels het College van B&W verzocht om medewerking aan het plan. De initiatiefnemers willen dat de lokale bevolking optimaal kan profiteren van de windmolen. Als de windmolen er komt kunnen burgers en bedrijven via ECHT mee-investeren in de windmolen en profiteren van de wind.

Lees meer

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.