Nieuw convenant ondertekend over energietransitie langs A16

| 11 april 2019

Op 3 april jl. hebben vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant voor de energietransitie langs de A16 gezet. In een zone van 1 kilometer aan weerszijden van de A16 komen in 2020 28 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 100 MW.

De provincie Brabant heeft de ambitie om in 2020 470,5 MW aan windvermogen op land te realiseren. Het project is een initiatief van de provincie samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Een eerder convenant van eind 2015 ging vooral over de samenwerking rond de ruimtelijke plannen voor windmolens in het gebied, Nadat de Provinciale Staten in september 2018 het Provinciaal Inpassingsplan voor 28 windmolens aan de A16 hadden vastgesteld geven de partijen met het ondertekenen van het nieuwe convenant aan dat de samenwerking een vervolg krijgt, met name door de lokale participatie te ondersteunen met het ontwikkelen van lokale initiatieven die de energietransitie in versnelling brengen.

Bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen kregen ook de mogelijkheid om door ondertekening van het convenant hun steun voor deze samenwerking kracht bij te zetten. Ruim 20 organisaties maakten hiervan gebruik. Bron: Energie16.nl

Tags: , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.