Noordzeker en Zeevonk II winnen IJmuiden Ver Alpha en Beta aanbestedingen

| 11 juni 2024

Noordzeker, een samenwerking tussen SSE Renewables, ABP en APG, is vanavond uitgeroepen als winnaar van de aanbesteding van de offshore windkavel IJmuiden Ver Alpha. Zeevonk II, een partnerschap tussen Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), kreeg de vergunning voor de ontwikkeling van een windpark in de IJmuiden Ver Beta kavel. Dit maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanavond bekend.

De kavels van elk 2 GW, liggen ongeveer 62 km uit de kust en worden aangesloten op het stroomnet op zee via twee platforms met een verbinding naar land. De elektriciteit van kavel Alpha landt aan in Borssele en de elektriciteit van kavel Beta landt aan op de Maasvlakte. Beide kavels zijn vergund met een vergelijkende toets met financieel bod. Samen zijn deze windparken goed voor het equivalent van ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Alpha en Beta maken deel uit van het grotere IJmuiden Ver windgebied waar ook IJmuiden Ver Gamma (2 GW) deel van uit maakt. Deze laatste wordt aan het einde van het 3e kwartaal van 2025  aanbesteed.

Noordzeker – IJmuiden Ver Alpha

Het windpark in IJmuiden Ver kavel Alpha draagt bij aan het herstel en de versterking van de Noordzee natuur. In de plannen van Noordzeker zitten turbine- en windparkontwerpen die bijdragen aan de bescherming van vogels, en maatregelen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw- en exploitatieperiode sterk zullen verminderen. Ook zal Noordzeker verschillende kunstmatige riffen installeren bij ruim 75% van de turbines. Daarnaast gaat Noordzeker een levend laboratorium bouwen om te laten zien hoe windparken kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Om deze doelstellingen te realiseren gaat Noordzeker zowel tijdens de bouw als tijdens de operationele fase van het park intensief samenwerken met Naturalis Biodiversity Center. Bij het windpark wordt samen met Naturalis onderzocht en gemonitord hoe windparken het best kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan en kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in de Noordzee.

Noordzeker heeft een financieel bod van ruim € 1 miljoen euro per jaar gedaan, wat Noordzeker gedurende de gehele vergunningsduur van 40 jaar jaarlijks zal betalen. Ook betaalt Noordzeker de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

“Met Noordzeker hebben we de ambitie om een groot windpark op de Noordzee te exploiteren. We willen samen met Naturalis de ecologische lat voor de ontwikkeling, bouw en het beheer van windparken in de Noordzee verhogen. Hierdoor zorgen we voor een goed financieel rendement voor onze pensioendeelnemers en voor betaalbare en schone energie voor Nederland, goed voor mens en natuur. We kijken uit naar de vervolgstappen.” – Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP

Zeevonk II – IJmuiden Ver Beta

Het ontwerp van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta heeft als doel de opgewekte elektriciteit beter te integreren in het energiesysteem en overbelasting van het stroomnet op land te voorkomen. Zeevonk II wil hier een 2 GW offshore windpark, een 50 MWp drijvend offshore zonnepark en een grootschalige elektrolyser met een capaciteit van 1 GW op de Maasvlakte realiseren. Doordat de elektriciteit van het windpark op de Maasvlakte aan land komt en de elektrolyser daar in de buurt wordt gebouwd, hoeft de elektriciteit niet eerst verder het stroomnet op. Dit ontlast de druk op het stroomnet. Met de introductie van een drijvend offshore zonnepark van 50 MW wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling en verdere opschaling van offshore zonne-energie. Zeevonk II heeft een financieel bod van € 20 miljoen euro per jaar gedaan, ook voor een periode van 40 jaar. Ook Zeevonk II betaalt de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

Martijn Hagens, CEO van Vattenfall Nederland: “Nederland zet opnieuw een grote stap voorwaarts in de energietransitie met IJmuiden Ver. Door wind, zon en waterstof te combineren zal dit project een state-of-the-art energiesysteem creëren. Daarmee ondersteunen we verdere vermindering van de CO2-uitstoot door de industrie en onze samenleving. We zijn ontzettend trots dat we deze vergunning hebben gekregen en kijken ernaar uit om onze plannen voor dit energiepark samen met CIP uit te voeren.”

Felix Pahl, Partner bij CIP: “Nederland loopt voorop in de energietransitie met ambitieuze doelstellingen voor wind op zee en waterstof, en onderscheidt zich als pionier op dit gebied. Wij hebben er bij CIP alle vertrouwen in dat ons sterke partnerschap met Vattenfall Nederland zal ondersteunen tijdens de reis naar een CO2-neutrale toekomst en daaraan zal bijdragen. De toekenning van IJmuiden Ver Beta is een mijlpaal voor CIP’s Energy Transition Fund en een belangrijke stap in het realiseren van een geïntegreerd energiesysteem in de Noordzee.”

Bron: RVO, Noordzeker en Vattenfall

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.