Obligaties windpark Oldebroekertocht uitverkocht

| 11 mei 2012

Op 15 maart jl. startte de Raedthuys Groep met de verkoop van obligaties ten behoeve van haar nieuwe duurzame energieproject Windpark Oldebroekertocht in Dronten. Ruim voor de sluitingsdatum van 1 juli 2012 zijn alle 1.000 beschikbare obligaties uitverkocht.

“Een mooie prestatie”, aldus Arthur Vermeulen directeur van Raedthuys Windenergie. “Het is fijn te constateren dat een investering in windenergie zoveel vertrouwen wekt”. Bij het aanbieden van de obligaties was sprake van een extra voordeel voor inwoners van de gemeente Dronten. Hen werd namelijk een hogere jaarlijkse rentevergoeding in het vooruitzicht gesteld dan de belangstellenden van buiten de gemeente: namelijk 7% versus 6%. “We hadden graag alle obligaties verkocht in Dronten. Wij vinden het namelijk van belang dat een deel van de opbrengsten terugvloeien naar de inwoners, omdat het windmolenpark binnen de gemeentegrenzen is gerealiseerd.

Bron: Raedthuys Groep

Category: Bedrijven, Beleggen, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.