Omgeving algemeen positief over mogelijke komst kleine windmolens in gemeente Alphen aan den Rijn

| 11 maart 2024

Inwoners, (agrarische) ondernemers en overige stakeholders uit de gemeente Alphen aan de Rijn konden via een participatieproces meedenken en meepraten over de komst van kleine windmolens in de gemeente. Uit het verslag blijkt dat zij  hier overwegend positief tegenover staan.

Wel moet de gemeente expliciet rekening houden met een aantal randvoorwaarden: er zijn wensen over maatwerk, landschapskwaliteit, lokale opwek en minimale impact voor de omgeving. Ook is er behoefte aan duidelijk en snel beleid en heldere communicatie vanuit de gemeente.

Bij veel boeren en andere ondernemers bestaat de wens om via duurzame energie opwek uit zonnepanelen of kleine windmolens hun bedrijven duurzamer te maken. De gemeente gaat hiervoor beleid opstellen. Het college heeft in eerste instantie uitgangspunten voor beleid vastgesteld. Op basis hiervan is een participatieaanpak opgesteld om de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en overige stakeholders over kleine windmolens mee te nemen in het opstellen van het beleid over kleine windmolens.

Beleid kleine windmolens naar de raad

De opbrengsten van het participatieproces gaat de gemeente verwerken in het concept beleid voor kleine windmolens. Naar verwachting wordt dit beleid eind maart 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Als het beleid straks vastgesteld is, is een initiatiefnemer bij de aanvraag voor een kleine windmolen verplicht om zelf ook een participatietraject te doorlopen met stakeholders in zijn directe omgeving.

Het volledige verslag is via de mail op te vragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.